En sunn miljøprofil er ikke lenger fiktiv og fremtidsrettet

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Stadig flere aktører i næringslivet ser verdien av en miljøbevisst profil. Eksterne forventninger i samspill med interne forbedringstiltak skaper prosessen mot en bærekraftig utvikling. En utvikling som også viser seg å kunne bli kostnadseffektiv og lønnsom for bedriften.

I 2012 lanserte Standard Norge, NHO og ENOVA den internasjonale standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001, i Norge.  

– Hovedformålet med denne standarden er å gjøre det mulig for virksomheten å oppnå kontinuerlig forbedring av sin energiytelse, -effektivitet, -anvendelse og -forbruk på en systematisk måte, sier Jens Gran prosjektleder i Standard Norge.

Hvordan spare miljø og penger i din virksomhet?

I dag står næringslivet foran omstillinger for å imøtekomme pålagte miljøkrav, men ikke minst for å imøtekomme deres miljøbevisste kunder. En viktig kilde til god energisparing kan være så enkelt som å starte med kontorbygget til virksomheten. Næringslokaler kan, gjennom rehabilitering av eldre bygg, redusere energibehovet opptil 70 % – uten at funksjonen på bygget endres. Dette er penger spart i et langsiktig perspektiv.

– Når det kommer til andre konkrete tiltak i kontorbygg, ser vi at overgang til varmepumper og pelletsanlegg har svært positive resulter når det kommer til energisparing og reduksjon av klimagassutslipp, fortsetter Gran.

NS-EN ISO 50001 tilrettelegger for forbedringstiltak i hele virksomheten for å oppnå en bedre energipolitikk. Systemene tar utgangspunkt i å lage en energiledelse som blant annet er knyttet til at bedriftene møter ”Direktiv for effektiv energibruk” og ”Europakommisjonens handlingsplan” som skal forbedre energieffektiviteten med 20 % innen 2020.

Bedriften Hunton Fiber har økt lønnsomheten

Hunton Fiber er en bedrift med en slik visjon og de leverer gode byggeløsninger – hovedsakelig innenfor trevirke. I februar 2014 startet de prosessen med standardisert energiledelse og -systemer. Siden den gang har de sett positivt utslag på energibruken, og ikke minst lønnsomheten.

– Standarden har vært en veldig god lest å jobbe etter, og den gir oss ikke muligheter for å stoppe opp. Vi har hatt kontinuerlige forbedringer med energitiltak og -program som hvert år viser seg å være bra for bedriften økonomisk, men også miljøbelastningen og CO2-fotavtrykket for de produktene som selges. Dette blir mer og mer viktig, uttaler produksjonsdirektør Runar Jakobsen i Hunton Fiber.

Standard Online
Hunton Fiber AS hat sett store besparelser både i energi og kostnader knyttet til å få en sertifisert standard energiledelse i bedriten.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Kan tilpasses og implementeres i alle sektorer

Sertifiseringen etter NS-EN ISO 50001 kan tilpasses og implementeres i alle sektorer som for eksempel bygg, anlegg, industri, transport og kraftproduksjon. Hunton Fiber klarte å gjennomføre sertifiseringen på fire måneder ved hjelp av blant annet Norsk Energis avdelingskontor på Gjøvik. Ved å være bevisst energibruken og skape rom for gode rutiner i alle produksjonsledd har Hunton Fiber fått konkrete og målbare tall som et godt hjelpemiddel mot optimal miljøvennlig drift.

– Om man er en energi-intensiv bedrift slik vi er så har NS-EN ISO 50001 absolutt noe for seg både økonomisk, og i forhold til produktenes miljøfotavtrykk. Hos oss gir det hverdagen en god struktur med kpi-møter og mange diskusjoner om forbedringer knyttet til energiforbruk, sier Jakobsen i Hunton Fiber.

Systemet skaper fleksibilitet til å sette virksomhetens aktuelle drift opp mot verktøyene for en bevisst energibruk, som for eksempel bruk av råvarer, drift av maskiner eller oppvarming av kontorlokaler. I tillegg er utslaget positivt i et marked hvor kundene har høyere miljøkrav i sitt konsum. Noe som gjenspeiles positivt for en bedrift med godt omdømme av deres samfunnsansvar.

Følg oss på Facebook

Fakta om standarden

NS-EN ISO 50001 kan:

– bistå organisasjoner i å gjøre bedre bruk av sine eksisterende energikrevende produksjonsmidler

– skape åpenhet og lette kommunikasjonen om forvaltning av energiressurser

– fremme beste praksis innenfor energiledelse og vise god energiledelsesatferd

– bistå ved vurdering og prioritering av nye energieffektive teknologier

– gi et rammeverk for å fremme energieffektivitet gjennom hele organisasjonens forsynings- og produksjonskjede

– vise hvordan energiledelse bør integreres med andre organisatoriske styringssystemer som miljø, helse og sikkerhet

Les også ”Få kontroll på energisløsingen”.

Denne saken er publisert av Standard Online som er medlem i TEAM enerWE.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Logg inn
×
Registrer

×