Kampen om de store kontraktene

Hvem skal bygge den tredje og siste delstrekningen av ny E134? Tilbudsgrunnlaget for den tredje og siste storkontrakten på E134 Damåsen-Saggrenda, strekningen Trollerudmoen-Saggrenda, er nå lagt ut, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. Det er den tredje og siste, store delstrekningen av 13,2 kilometer ny E134 gjennom Øvre Eiker og Kongsberg. Utbyggingen starter ved Damåsen … Continued

Hvem skal bygge den tredje og siste delstrekningen av ny E134?

Tilbudsgrunnlaget for den tredje og siste storkontrakten på E134 Damåsen-Saggrenda, strekningen Trollerudmoen-Saggrenda, er nå lagt ut, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Det er den tredje og siste, store delstrekningen av 13,2 kilometer ny E134 gjennom Øvre Eiker og Kongsberg. Utbyggingen starter ved Damåsen i Øvre Eiker ender vest for Saggrenda i Kongsberg.

Start i 2015 – åpner høsten 2019

Fra før av har Veidekke Entreprenør AS, Tveito Maskin AS og Implenia Norge AS skrevet kontrakter på utbyggingen av ny E134.

Arbeidet med første delstrekning Damåsen-Tislegård ble startet av Veidekke i juni i fjor, mens Implenia startet på den andre delstrekningen fra Myntbrua til Trollerudmoen nå i mai i år. Kryssområdet mellom dagens og ny E134 som Tveito Maskin AS har bygd ble åpnet1. juli i år.

4,7 kilometer veg

Delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda omfatter 4,7 kilometer ny to-felts veg med to tunneler på henholdsvis 300 meter (Moanetunnelen) og 450 meter (Vollåstunnelen).

Prosjektet omfatter også fire bruer, hvorav Saggrenda bru over både dagens E134 og Kobberbergselva er den desidert største og lengste.

Avlaster sentrum

I tillegg skal det bygges tre underganger og fem tekniske bygg. E134 gjennom Saggrenda sørvest for Kongsberg sentrum har i dag en ÅDT på vel 9000 biler.

Den nye vegen vil gå vest for og helt utenom dagens bebyggelse i Saggrenda og ende på toppen av Vollåsen vel to kilometer vest for eksisterende bebyggelse i Saggrenda sentrum.

Byggestart årsskiftet 2016/17

Målet er oppstart på bygging av denne delstrekningen ved årsskiftet 2016/17.

– Vi er spente på interessen for dette store prosjektet, men vi tror at denne jobben vil tiltrekke seg en stor del av det norske og internasjonale entreprenørmarkedet, sier prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Frist for levering av tilbud er 13. oktober. Tilbudskonferansen er planlagt 21. september på Kongsberg Vandrerhjem.