For å beholde de beste må man utvikle dem som vil videre

Annonsørinnhold - GK

– Når vi lager kurs er det kvalitetssystemet vårt vi tar utgangspunkt i, sier HR- og HMS-sjef i GK Inneklima

Skal GK holde på fagfolkene, må de få mulighet til å utvikle seg. – Når vi lager kurs, er det kvalitetssystemet vårt vi tar utgangspunkt i, sier Birgit Helene Stav.

HR- og HMS-sjefen i GK Inneklima er opptatt av å lære og å lære bort nye og bedre måter å jobbe på. – Kompetanseutvikling er helt avgjørende for at vi alle skal jobbe på måter som gir best mulig kvalitet i arbeidsutførelse og kundekommunikasjon, sier hun. – Dette er noe vi bruker mange krefter på i bedriften.

Opplæring er et satsingsområde i bedriften, konstaterer Birgit Helene Stav

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

To kursdager per ansatt.

– Opplæring er viktig for å kunne dokumentere at bedriften følger lover og forskrifter, i tillegg til at vi lærer hverandre «beste praksis» i arbeidet som skal utføres, sier hun. Sentralt har GK nesten to kursdager per ansatt i året.

Mye av kompetanseutviklingen foregår med interne lærerkrefter, forklarer Stav:
– Vi mener at vi har de beste i staben til å finne de beste løsningene og den beste måten å jobbe på – den måten som gir best mulig kvalitet og kundetilfredshet.

Men konsernet er avhengig av at de ansatte bidrar. Alle må lære å bruke kvalitetssystemet, og alle må være med og gi innspill på hva som fungerer og hva som ikke går like bra.

Helt til topps.

På GK-Skolen er kvalitet både i gjennomføringen av prosjekteneog i fagopplæringen sentral. Og kvalitetsopplæringen går hele veien fra den sist ansatte og opp til ledelsen, forklarer Stav.
– «Sånn gjør vi det i GK» er et bærende element i ulike opplæringsløp for de viktigste stillingsgruppene våre, sier hun.

– Kvalitetssystemet er tema på nyansattsamlinger. Da lærer nye medarbeidere seg hvordan de skal finne det de trenger av rutinebeskrivelser eller HMS-instrukser. Kvalitet inngår også i lederopplæringen. – Faktisk så tar vi alltid utgangspunkt i kvalitetssystemet vårt når vi lager kurs.

Viktig å gi mulighet.

Det er viktig å standardisere løsningene og arbeidsprosessene der det er mulig. – I tillegg er det områder vi ser at vi kan styrke oss på, sier Stav. Hun nevner kundeutvikling, prosjektering og prosjektutvikling, og at flere skal få lov til å utvikle seg i prosjektlederrollen.
– Alle våre medarbeidere skal ha mulighet til faglig og personlig utvikling. Det er en viktig del i personalpolitikken, sier HR- og HMS-sjefen.
Hver enkelt stillingsgruppe i bedriften har spesifikke opplæringsplaner. Noen av kursene er nye medarbeidere pålagt å gjennomføre når de begynner; andre kurs blir de kalt inn til etterhvert.

Beholder de beste.

– Vi setter tidsfrister for når vi mener at de skal gjennomføre en opplæringspakke, forteller hun. Og det er viktig, både for å rekruttere de beste og for å beholde dem når de først er ansatt. – Vi mener vi har de beste fagfolkene her hos oss. For at de skal bli værende i bedriften, må de få mulighet til å utvikle seg, understreker hun.

– Vi baserer fremtiden vår på økt kompetanse i alle ledd. GK-Skolen er derfor helt avgjørende. Opplæring er et satsingsområde for bedriften, og i en stor bedrift
i vekst som GK, vil det være gode muligheter til å utvikle seg faglig innad i bedriften for den som vil videre, sier Birgit Helene Stav.

Følg oss på Facebook

GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, byggautomasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.