Flere norske standarder på norsk

Annonsørinnhold - Standard Online

Dagsrevyen på NRK hadde mandag et innslag om at mange standarder kun finnes på engelsk, og flere brukergrupper, inkl. byggebransjen som ble trukket fram i innslaget

Dagsrevyen på NRK hadde mandag et innslag om at mange standarder kun finnes på engelsk, og flere brukergrupper, inkl. byggebransjen som ble trukket fram i innslaget, etterlyser at flere blir gitt ut på norsk. Det har stor forståelse for, men hvem skal stå for finansieringen?

Den offisielle språkpolitikken i Norge er vedtatt av Stortinget. Det er et uttalt ønske i denne språkpolitikken at norsk fagspråk skal styrkes, og Standard Norge er pekt på som en viktig aktør i den forbindelse. Standarder er en viktig kilde til ny terminologi på en rekke fagområder, og det er derfor ønsket at sentrale standarder blir oversatt, slik at det norske fagspråket blir ivaretatt og utviklet.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Hvert år blir det utgitt mellom 1000 og 1200 norske standarder. Over 95 % av disse standardene er laget enten som en felles europeisk standard eller som en internasjonal standard (ISO). Alle disse utgis på engelsk, og vi oversetter kun et fåtall til norsk. Forutsetningen for at standarder oversettes er at det finnes tilstrekkelig og langsiktig finansiering. Oversettelser uten finansiering vil ikke være bærekraftig.

Samarbeid om styrking av norsk språk i Norsk Standard

Standard Norge og Språkrådet har inngått et samarbeid for å se nærmere på hvordan andelen oversettelser av internasjonale standarder kan økes. Begge organisasjonene er enige om viktigheten av norsk fagterminologi og vil samarbeide om tiltak for å øke norsk språk og terminologi i standardene. Ett av tiltakene er å videreføre arbeidet med termbasen SNORRE.

NRK Dagsrevyen 4. september: Norsken forsvinn frå norske standarder

Termbasen SNORRE, kan du finne på en egen nettside www.termbasen.no.

Ønsker du mer informasjon om Standard Norge arbeid med språk og terminologi, kan du kontakte Håvard Hjulstad eller Anne Kristoffersen.

Følg oss på Facebook

Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Standard Online skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi tilbyr et bredt spekter av norske, utenlandske og internasjonale standarder blant annet fra NS, ISO, NEK, IEC, NORSOK, ASTM, ASME, API, IEEE, BSI, NFPA, AiAG, CSA, AGA, AWS, ACI, CFR, NACE, MSS, ASCE og AS.