FN ber norske GK Kulde om hjelp på klimakonferanse

Annonsørinnhold - GK

Under en klimakonferanse i Beograd, ble GKs fagansvarlig Kulde, Geir Nielsen bedt om å bidra med sin kompetanse på ozonnedbrytende stoffer.

GKs fagansvarlig Kulde, Gert Nielsen, er bedt om å bidra med sin kompetanse på ozonnedbrytende stoffer under en klimakonferanse i Beograd.

I forbindelse med den årlige VVS messen og konferansen i for bransjen på Balkan i Beograd 29. november til 1. desember, holder FNs miljøbeskyttelsesprogram (UNEP) og FNs organisa- sjon for industriell utvikling (UNIDO) en konferanse for det som i Montrealprotokollen kalles «Artikkel 5 land». Dette er nasjoner som grunnet sitt utviklingstrinn/ økonomiske tilstand følger en annen av- viklingstakt av ozonnedbrytende sto er enn den som gjelder for resten av verden.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

For disse landene er det etablert ulike regionale nettverk som holder jevnlige møter for å hjelpe hverandre med ideer og metoder for å fremme denne avviklingen og overgangen til bærekraftige alternativer.

Gert Nielsen, Seniornerd og Fagansvarlig Kulde for Naturlige Kuldemedier ved GK Kulde, har i ca. 3 år vært tilknyttet dette nettverket som en ekstern ressursperson, med den oppgave å hjelpe disse landene til å gå direkte fra bruk av ozonnedbrytende stoffer til naturlige kuldemedier.

– Poenget med å søke en slik løsning, er at i dag strever hele EØS-området med å fjerne de kuldemediene som ble introdusert da de ozonnedbrytende stoffene ble faset ut i begynnelsen av 2000-tallet. Artikkel 5-landene har nettopp begynt på utfasingen og det er ingen grunn til at de skal skifte teknologi nå, for så å gjøre det igjen om en 10 – 15 år når de må følge opp tilføyelsene til Montrealprotokollen som ble vedtatt i Kigali tidligere i år, forklarer Nielsen.

Oppgaven til Gert Nielsen er i den forbindelse å gi råd om teknologivalg og spesielt håndteringen av sikkerhet omkring dette ski et.

Følg oss på Facebook

Det regionale nettverket som møtes i Beograd er for Europa og Sentral-Asia og omfatter:

 • Albania
 • Armenia
 • Aserbajdsjan
 • Bosnia Herzegovina
 • Georgia
 • Hviterussland
 • Kasakhstan
 • Kirgisistan
 • Makedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Russland
 • Serbia
 • Tadsjikistan
 • Tyrkia
 • Turkmenistan
 • Ukraina
 • Usbekistan

GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, byggautomasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.