Jordskjelvskader kan forhindres med god prosjektering

Annonsørinnhold - Standard Online

Vi har nok en gang opplevd et tragisk jordskjelv i Italia med stort antall omkomne og skadde. Jordskjelvet er en påminnelse til oss som driver med standarder for å redusere skade på bygningene våre ved jordskjelv til et minimum. Det er rapportert at jordskjelvet i Italia hadde en styrke på 6,2. Dette er en størrelsesorden … Continued

Vi har nok en gang opplevd et tragisk jordskjelv i Italia med stort antall omkomne og skadde. Jordskjelvet er en påminnelse til oss som driver med standarder for å redusere skade på bygningene våre ved jordskjelv til et minimum.

Det er rapportert at jordskjelvet i Italia hadde en styrke på 6,2. Dette er en størrelsesorden som i henhold til våre seismologer også kan finne sted i Norge. Bygningsmassen i Norge er generelt av bedre kvalitet enn de gamle uarmerte murhusene som kollapset i Italia.

Eurokoder bidrar til sikrere bygg
Enda sikrere er nyere bygg som prosjekteres etter de nye Eurokodene, for jordskjelv Eurokode 8, NS-EN 1998.

Eurokoder er en felles europeisk serie standarder for prosjektering av byggverk og dokumentasjon av produkters bæreevne/styrke til konstruksjonsformål. Byggverk defineres som alt som bygges eller er et resultat av byggearbeid, dvs. at både bygg- og anleggskonstruksjoner er inkludert.

– Selv om Norge er bedre stilt, trenger også vi økt innsats fra myndigheter, byggherrer/eiere og andre interessenter. Vi må oppdatere vår utdaterte nasjonale oversikt over fordeling av jordskjelvlastene både på fastlandet (inklusive Svalbard) og på kontinentalsokkelen, sier prosjektleder i Standard Norge, Roald Sægrov.

Les mer om dimensjonering for jordskjelvlaster i Norge.

Les mer om eurokoder

Foto: iStock

Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Standard Online skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi tilbyr et bredt spekter av norske, utenlandske og internasjonale standarder blant annet fra NS, ISO, NEK, IEC, NORSOK, ASTM, ASME, API, IEEE, BSI, NFPA, AiAG, CSA, AGA, AWS, ACI, CFR, NACE, MSS, ASCE og AS.