Leverer på alle fag samtidig

Annonsørinnhold - GK

Strenge krav og mye lærdom. GK har det forebyggende vedlikeholdet på VVS-anleggene på alle kontorbyggene som Statoil eier. – Det spesielle er at vi leverer på alle fag samtidig, sier kundeansvarlig Bjørn Rune Hansson.

Strenge krav og mye lærdom. GK har det forebyggende vedlikeholdet på VVS-anleggene på alle kontorbyggene som Statoil eier. – Det spesielle er at vi leverer på alle fag samtidig, sier kundeansvarlig Bjørn Rune Hansson.

Det er Coor Service Management som er kunden hans. Coor tar seg av alle drifts- og servicetjenestene på kontorbyggene som Statoil eier selv.

– De har post, vektere, kantine, drift og rengjøring. Vi har alt det forebyggende vedlikeholdet, sier Bjørn Rune Hansson.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Hele landet

Fra kontoret i Bergen har han ansvaret for GKs folk på Statoil-byggene over hele landet. Fra Melkøya i nord, via Trondheim, Mongstad, Kolsnes, Bergen og Kårstø til de fem byggene i Stavanger lengst i sør.

– Vi leverer både på ventilasjon, kulde, rør og automasjon. Det har vi gjort siden 2014, forklarer Hansson.
Det er altså der noe av det spesielle med Statoil-jobben ligger. Alle fag samtidig.

Sandsliveien 90 i Bergen er det desidert største – Bjørn Rune Hansson er kundeansvarlig for Statoil-byggene over hele landet.

Rask respons

– Det krever endel samarbeid både fra vår side og inn mot Coor. Både forebyggende vedlikehold og prosjekter krever mye planlegging. Så har vi ganske rask responstid på avtalen. Saker som dukker opp har vi tre dager på oss for å løse og bli ferdig med. På enkelte bygg har vi vaktordning, med vakt hele døgnet, sier han.
Det varierer også fra lokasjon til lokasjon hvor mange fra GK som arbeider for Coor og Statoil. I Bergen og Stavanger går flere fast hele tiden. Andre går fra og til etter behov.

Travle rørleggere

– Det er rørleggerne våre som har desidert mest å gjøre, og alle de som går fast, er rørleggere, forteller Bjørn Rune Hansson.
De tar seg av det som dukker opp – for eksempel lekkasjer og småreparasjoner, eller å legge opp nye punkter for en kaffebar, for den saks skyld, så lenge jobben ikke er stor nok til at den må konkurranseutsettes. Samtidig har GK ansvaret for servicen på ventilasjon og automasjon og en avtale om forebyggende vedlikehold.

Noen er hos Statoil på heltid – andre kombinerer med andre arbeidssteder. Her er Frode Dahl (fra venstre), Tracy Conway og Øyvind Norum på jobb hos Statoil i Bergen.

Lærer mye

Avtalen går over fem år, med opsjon på opptil fem til. På en så omfattende avtale er det mye å lære som Hansson og folkene hans kan ta med seg over i andre jobber:
– HMS-kravene på Statoil krever en del, men er også lærerike for oss. Det er veldig sterkt fokus på HMS-arbeid og å melde inn ting som skjer, sikker jobb-analyser og sånne ting, sier han.

– Det vi har lært veldig mye av, er å standardisere ting. Servicer, rapporter, avviksbehandling, og det at det gjøres likt over hele linjen. Samspillet som vi har i denne avtalen, det har vært nyttig, mener Hansson.

Systemforståelse

Faglig sett er det flere anlegg som er kompliserte. Laboratorier som det må tas hensyn til. Varmepumper, kjølepumper og mye annet som skal spille sammen.

– Det krever totalteknisk kompetanse og systemforståelse, konstaterer han.
I kjølvannet av Statoil-avtalen har GK fått andre jobber for Coor – blant annet med Aibel-byggene – og regner på flere.

– Vi ønsker å videreføre dette samarbeidet på andre bygg, sier Bjørn Rune Hansson.

Følg oss på Facebook

GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, byggautomasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.