Praktisk trening kan ikke digitaliseres

Annonsørinnhold - LRA Safety

– Når det gjelder sikkerhet ved arbeid i høyden er det viktig å fortsatt holde høy kvalitet på praktisk trening, sier Høysæther.

Både olje- og energibransjen og bygg, anlegg- og eiendomsbransjens digitaliseres. 

DNV GL har gjort en global undersøkelse der de blant annet ser på digitaliseringen i olje- og gassbransjen. Undersøkelsen viser at digitalisering har rykket raskere oppover på agendaen i olje- og gassbransjen i Norge enn i resten av verden.

Tilsvarende trend ser vi innen bygg, anlegg – og eiendomsbransjen. Totalt skal det brukes om lag 1000 est kjeilliarder på samferdsel de kommende 12 årene. Byggenæringens Landsforening er opptatt av at staten velger å kreve digitale løsninger til de som skal gjennomføre og bygge prosjektene.

Lanserer ny nettbutikk

Langset Rope Access har nylig lansert en ny nettbutikk.

– Vi lever i en tid der man er blitt godt vant med brukervennlige digitale løsninger for kjøp og salg, forteller Svein Olav Høysæther, Administrerende direktør i Langset Rope Access. Man kjøper alt fra matvarer til sydenreiser på internett. Våre kunder ønsker også denne tilgjengeligheten når det gjelder sikkerhetsprodukter.

Selv om det er veldig enkelt å kjøpe utstyr i den nye nettbutikken til Langset Rope Access, så har det blitt gjort en omfattende jobb på den tekniske siden.

– Ja, ofte glemmer man at det er ekstra krevende å lage løsninger som oppleves veldig enkle, sier Høysæther. Det har derfor vært givende å jobbe frem en løsning som våre kunder er meget godt fornøyde med. Det er viktig for våre kunder å kunne bestille produkter når som helst, hvor som helst. 

  • Klikk her for å besøke nettbutikken.

Satser på flere bransjer

Langset Rope Access er best kjent for sin posisjon i olje- og energibransjen.

– I tillegg har vi strategiske samarbeidspartnere som bransjen mulighet til å kjøpe sikkerhetsprodukter som benyttes i oppdrettsnæringen og i brann redningstjenesten. Innen brann og redning har vi utvidet sortimentet med blant annet redningsvester, redningsflåter, linekastere og overlevelsesdrakter.

Deler erfaringer på tvers

– Nå som LRA utvider produkttilbudet til blant annet oppdrettsnæringen vil dette bidra til erfaringsoverføring på tvers av bransjer. Erfaringsoverføring mellom ulike bransjer får vi aldri nok av, sier Høysæther.

Viktig med gode råd og praktisk trening

Selv om LRA nå satser tungt på sine digitale flater, påpeker Høysæther viktigheten av praktisk trening.

– Det er viktig å huske at ikke alt kan digitaliseres. Når det gjelder sikkerhet ved arbeid i høyden er det viktig å fortsatt holde høy kvalitet på praktisk trening, sier Høysæther.

I dagens marked finnes det også mange produkter som skal sikre personer i ulike yrker.

– Problemene står i kø hos sluttbruker da de ikke får nødvendig opplæring eller kjøper feil utstyr til den jobben de skal utføre. Dette kan føre til unødvendige kostnader og i verste fall resultere i feilbruk og ulykker. Etter at vi lanserte nettbutikken har vi fått frigjort ressurser som kan bidra enda bedre innenfor rådgivning og trening.

Inviterer bransjen til samarbeid

LRA ønsker å gå sammen med både oppdrettere, brann og redning, samt olje- og energibransjen for å løse de utfordringene de måtte ha.

– Vi har testsenter  i Bergen, samt tilgang på dette ved produksjonslokaler i Italia og England. Ta kontakt dersom du ønsker ta del i erfaringsdeling på tvers av bransjer, avslutter Høysæther, før tar en vel fortjent påskeferie.

LRA Safety

LRA Safety setter standarden innen arbeid og opplæring i høyden og leverer spesialtjenester innen tilkomstteknikk, kurs, containerløsninger og sikringsutstyr for arbeid i høyden.

Etterspørselen etter kvalitet i tjenester, kurs og høydesikringsutstyr har økt betydelig de siste årene. Her ønsker LRA Safety å bidra enda mer fremover med blant annet lansering av innovativt nytt utstyr. Ved vårt hovedsenter i Bergen  tilbyr vi nå et bredt utvalg innen kurs for både våre egne operatører og kunder. Vi har i vårt søk etter gode og innovative produkter funnet og testet mange løsninger. Vi tilbyr produkter vi mener er noe av det beste på markedet  tilpasset  bygg og anlegg, olje og energi industrien, tilkomstteknikk og redningstjenesten samt maritim sikkerhet..