Professor i effektiv bygging

Annonsørinnhold - GK

Ragnhild Kvålshaugen skal prøve å finne ut hvorfor kvaliteten på byggeprosessene ikke er bedre. Kvalitet står mot prispress og tidspress, konstaterer hun. Hun har nettopp begynt. Kvålshaugen er professor i effektive byggeprosesser på Handelshøyskolen BI. Der arbeider hun i det som heter et gaveprofessorat – sponset av Multiconsult, Statsbygg, Backegruppen og GK. – Det er … Continued

Ragnhild Kvålshaugen skal prøve å finne ut hvorfor kvaliteten på byggeprosessene ikke er bedre. Kvalitet står mot prispress og tidspress, konstaterer hun.

Hun har nettopp begynt. Kvålshaugen er professor i effektive byggeprosesser på Handelshøyskolen BI. Der arbeider hun i det som heter et gaveprofessorat – sponset av Multiconsult, Statsbygg, Backegruppen og GK.

– Det er veldig nytt. Det som egentlig driver meg nå, er først å prøve å forstå de store utfordringene, sier hun selv.

Effektivisering

Jobben blir å se på effektivisering av byggeprosessen. Foreløpig er professoren opptatt med å «nappe» intervjuer med forskjellige folk i byggenæringen, som hun sier det.

– Giverne ønsker å få frem forskningsbasert kunnskap. Mer om organisering og ledelse på byggeplassen enn å se på tekniske løsninger. Tekniske løsninger er det sett masse på før – vi skal se mer på samhandling og relasjoner, forteller Ragnhild Kvålshaugen.

Ny utdanning.

– I tillegg har vi en ambisjon om å se på om vi kan lage noen utdanningstilbud som kan støtte opp under kompetanseutviklingen i næringen på organisasjon og ledelse.

Kvålshaugen har bakgrunnen sin fra strategi- og ledelsesfag. Det setter giverne pris på:

– Mange av byggenæringens utfordringer er knyttet til ledelse, organisering, innovasjon og økonomi, konstaterte konserndirektør Grethe Bergly i Multiconsult da ansettelsen ble kjent.

– Ragnhild kjenner byggenæringen, samtidig som hun vil kunne se næringen ut fra andre vinklinger enn det næringen vanligvis gjør selv.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Høyt konfliktnivå

Intervjuene som Kvålshaugen er i gang med nå, er en del av arbeidet med å finne ut hva problemene egentlig er. Sammen med litteraturstudier skal de munne ut i en definisjon av hvilke forskningstemaer som det skal arbeides med i de tre årene gaveprofessoratet varer.

– Gode praksiser knyttet til effektive byggeprosesser finnes allerede i næringen både nasjonalt og internasjonalt, påpeker hun.

Å gjøre dem kjent og finne ut hva som må løses for at de skal tas i bruk flere steder i næringen, blir en viktig oppgave.

Kvålshaugen trekker frem samhandlingsproblemer mellom de forskjellige som er inne i byggeprosessen, høyt konfliktnivå, uenighet om mål og komplekse reguleringer som sentrale utfordringer.

Prispress og tidspress

– Stemningen i bransjen nå, som vi hører alle prater om, er forholdet mellom det å levere godkvalitet på bygget versus prispress og tidspress. Forholdene står mot hverandre og skaper masse dilemmaer i byggeprosessen, sier Ragnhild Kvålshaugen.

– Nå blir spørsmålet: Hva skal vi gjøre med det?

Følg oss på Facebook

GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, byggautomasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.