Slik revolusjonerer 3D byggebransjen

Annonsørinnhold - GK

Mange feil kan unngås og tid og penger kan spares ved å benytte digitale løsninger hele veien fra prosjektering til montering, drift og vedlikehold.

Mange feil kan unngås og tid og penger kan spares ved å benytte digitale løsninger hele veien fra prosjektering til montering, drift og vedlikehold.

BIM – Bygnings-Informasjons- Modellering – inneholder langt mer enn prosjekttegninger som viser bygningens utforming og plassering av tekniske installasjoner, forteller GK Inneklimas BIM-ansvarlige Kjetil Johansen. – En slik virtuell modell av en bygning kan benyttes til å samle informasjon og opplysninger under hele byggeprosessen fra planleggingsstadiet, under bygge- tiden og gjennom hele byggets livslengde. For oss, som leverandør i dette markedet, må vi forholde oss til en rekke ulike plan- tegningsvarianter; både i 2D og 3D.

[/media-credit] BIM-begrepet er ikke nytt – forteller Kjetil Johansen – som tiltrådte som GK Inneklimas BIM-ansvarlige for ett år siden. Han mener at det først er nå, med BIM i full 3D at vi kan snakke om en liten revolusjon. BIM representerer en produksjonsprosess som vi dominere driften innen våre virksomheter
BIM kan best beskrives som en produksjonsprosess som er i ferd med å bli dominerende for driften av de fagområder vi representerer. For en bedrift som GK, betyr det at absolutt alle medarbeidere må forholde seg til denne nye virkeligheten.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Ikke bare plantegninger

– Detaljert, grafisk simulering av våre prosjekter gjør det ikke bare enklere å oppnå feilfri og rasjonell installasjon, vi vil også ut fra denne modellen kunne hente ut omfattende informasjon fra alle relevante områder, også når vi er ute på byggeplass, understreker Johansen.

– Vi kan nærmest se BIM som navet i hele vår virksomhet; der vi kontinuerlig vil kunne hente ut kalkyler, produktinformasjon, ulike leveranseavtaler og prosjektlogistikk. I tillegg til at vi vil kunne få full oversikt over forprosjektering og prosjektenes gjennomføring, kan BIM med fordel også benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold. Konseptet kan også være en nyttig informasjonsbank en gang i framtiden om bygget skal rives. GK er en stor bedrift, med et stort antall medarbeidere, spredt ut over hele landet. Vi jobber nå altså for å få en standardisert løsning for vår virksomhet innen alle fagområder.

BIM for alle

Det er viktig at ingen blir stående igjen på plattformen når BIM- toget går, poengterer Johansen. – Som sagt vil dette være navet i hele vår virksomhet om bare noen få år. Allerede i sommer innførte Statsbygg BIM-prosjektering som forutsetning for leveranser til sine prosjekter og en rekke andre store aktører vil følge dette eksempelet i tiden som kommer.

Byggherrer og entreprenører har fått øynene opp for at en prosjektsimulering som ligger så tett opp til virkeligheten er den beste løsningen for å unngå feil og sikre forventet framdrift og ressursbruk. Her i GK er vi allerede kommet langt med overgangen til BIM. I våre ventilasjons- og røroppdrag, prosjekteres mye av våre egne fagfolk.

I dagens situasjon ser vi imidlertid at dette prosjekteringsverktøyet er mindre utbredt innen elektrobransjen. Dette er et forhold som vil bedre seg ettersom prosjekteringsverktøyene nå videreutvikles og blir mer tilpasset også denne bransjen, og vi vil nå kunne benytte BIM for prosjek- tering og gjennomføring av prosjekter for absolutt all teknikk i morgendagens bygg.

Følg oss på Facebook

GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, byggautomasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.