En sunn miljøprofil er ikke lenger fiktiv og fremtidsrettet

Annonsørinnhold - Standard Online

Allerede i 2012 lanserte Standard Norge, NHO og ENOVA den internasjonale standarden for energiledelse i Norge.

Stadig flere aktører i næringslivet ser verdien av en miljøbevisst profil. Eksterne forventninger i samspill med interne forbedringstiltak skaper prosessen mot en bærekraftig utvikling. En utvikling som også viser seg å kunne bli kostnadseffektiv og lønnsom for bedriften.

I 2012 lanserte Standard Norge, NHO og ENOVA den internasjonale standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001, i Norge.  

– Hovedformålet med denne standarden er å gjøre det mulig for virksomheten å oppnå kontinuerlig forbedring av sin energiytelse, -effektivitet, -anvendelse og -forbruk på en systematisk måte, sier Jens Gran prosjektleder i Standard Norge.

Hvordan spare miljø og penger i din virksomhet?

I dag står næringslivet foran omstillinger for å imøtekomme pålagte miljøkrav, men ikke minst for å imøtekomme deres miljøbevisste kunder. En viktig kilde til god energisparing kan være så enkelt som å starte med kontorbygget til virksomheten. Næringslokaler kan, gjennom rehabilitering av eldre bygg, redusere energibehovet opptil 70 % – uten at funksjonen på bygget endres. Dette er penger spart i et langsiktig perspektiv.

– Når det kommer til andre konkrete tiltak i kontorbygg, ser vi at overgang til varmepumper og pelletsanlegg har svært positive resulter når det kommer til energisparing og reduksjon av klimagassutslipp, fortsetter Gran.

NS-EN ISO 50001 tilrettelegger for forbedringstiltak i hele virksomheten for å oppnå en bedre energipolitikk. Systemene tar utgangspunkt i å lage en energiledelse som blant annet er knyttet til at bedriftene møter ”Direktiv for effektiv energibruk” og ”Europakommisjonens handlingsplan” som skal forbedre energieffektiviteten med 20 % innen 2020.

Bedriften Hunton Fiber har økt lønnsomheten

Hunton Fiber er en bedrift med en slik visjon og de leverer gode byggeløsninger – hovedsakelig innenfor trevirke. I februar 2014 startet de prosessen med standardisert energiledelse og -systemer. Siden den gang har de sett positivt utslag på energibruken, og ikke minst lønnsomheten.

– Standarden har vært en veldig god lest å jobbe etter, og den gir oss ikke muligheter for å stoppe opp. Vi har hatt kontinuerlige forbedringer med energitiltak og -program som hvert år viser seg å være bra for bedriften økonomisk, men også miljøbelastningen og CO2-fotavtrykket for de produktene som selges. Dette blir mer og mer viktig, uttaler produksjonsdirektør Runar Jakobsen i Hunton Fiber.

[/media-credit] Hunton Fiber AS hat sett store besparelser både i energi og kostnader knyttet til å få en sertifisert standard energiledelse i bedriten.
Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Kan tilpasses og implementeres i alle sektorer

Sertifiseringen etter NS-EN ISO 50001 kan tilpasses og implementeres i alle sektorer som for eksempel bygg, anlegg, industri, transport og kraftproduksjon. Hunton Fiber klarte å gjennomføre sertifiseringen på fire måneder ved hjelp av blant annet Norsk Energis avdelingskontor på Gjøvik. Ved å være bevisst energibruken og skape rom for gode rutiner i alle produksjonsledd har Hunton Fiber fått konkrete og målbare tall som et godt hjelpemiddel mot optimal miljøvennlig drift.

– Om man er en energi-intensiv bedrift slik vi er så har NS-EN ISO 50001 absolutt noe for seg både økonomisk, og i forhold til produktenes miljøfotavtrykk. Hos oss gir det hverdagen en god struktur med kpi-møter og mange diskusjoner om forbedringer knyttet til energiforbruk, sier Jakobsen i Hunton Fiber.

Systemet skaper fleksibilitet til å sette virksomhetens aktuelle drift opp mot verktøyene for en bevisst energibruk, som for eksempel bruk av råvarer, drift av maskiner eller oppvarming av kontorlokaler. I tillegg er utslaget positivt i et marked hvor kundene har høyere miljøkrav i sitt konsum. Noe som gjenspeiles positivt for en bedrift med godt omdømme av deres samfunnsansvar.

Følg oss på Facebook

Fakta om standarden

NS-EN ISO 50001 kan:

– bistå organisasjoner i å gjøre bedre bruk av sine eksisterende energikrevende produksjonsmidler

– skape åpenhet og lette kommunikasjonen om forvaltning av energiressurser

– fremme beste praksis innenfor energiledelse og vise god energiledelsesatferd

– bistå ved vurdering og prioritering av nye energieffektive teknologier

– gi et rammeverk for å fremme energieffektivitet gjennom hele organisasjonens forsynings- og produksjonskjede

– vise hvordan energiledelse bør integreres med andre organisatoriske styringssystemer som miljø, helse og sikkerhet

Les også ”Få kontroll på energisløsingen”.

Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Standard Online skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi tilbyr et bredt spekter av norske, utenlandske og internasjonale standarder blant annet fra NS, ISO, NEK, IEC, NORSOK, ASTM, ASME, API, IEEE, BSI, NFPA, AiAG, CSA, AGA, AWS, ACI, CFR, NACE, MSS, ASCE og AS.