– Er tekniske anlegg no’ dritt?

Annonsørinnhold - GK

Denne oppfatningen ble ledelsen av GK Inneklima presentert for av en av konsernets viktigste kunder. Og påstanden kan være riktig nok. Tekniske anlegg uten en klar, definert nytteverdi har absolutt ingen verdi. Kunden kjøper ikke teknikk, men funksjon.

Denne oppfatningen ble ledelsen av GK Inneklima presentert for av en av konsernets viktigste kunder. Og påstanden kan være riktig nok. Tekniske anlegg uten en klar, definert nytteverdi har absolutt ingen verdi. Kunden kjøper ikke teknikk, men funksjon.

Mange hensyn.

Det stilles stadig flere krav til moderne bygg, blant annet når det gjelder inneklima og energibruk.

Økte krav fører gjerne til at tekniske installasjoner blir mer komplekse. Det er avgjørende at vi forstår kundens behov og ønsker, men det er like viktig at vi forstår de omkringliggende forutsetningene. Myndighetene fastsetter rammebetingelser som seriøse leverandører må forholde seg til. – Vi må forholde oss til begge parter – både kunden og myndighetene. Myndighetene har satt tydelige mål om at energibruken i bygg skal reduseres. Vi må altså designe løsninger som er betydelig mer energi-gjerrige enn tidligere, poengterer konserndirektør Steinar Holm i GK Gruppen.

[media-credit name=»GK Gruppen» align=»alignnone» width=»197″][/media-credit]

Elastiske bygg

– Våre kunder er ofte byggherrer som leier lokalene ut til andre aktører, forteller Holm, – de opplever at leiekontraktene stadig blir kortere og kravene til oppgraderte og tidsmessige lokaler øker hele tiden; – vi kaller det gjerne «nytt-kjøkken-syndromet» – alt skal være nytt og fresht. I disse situasjonene opplever gjerne byggets eier at de tekniske installasjonene ikke har tilstrekkelig fleksibilitet. Resultatet blir at ønskede endringer blir uforholdsmessig kostbare, noe som oppleves som svært frustrerende. Kort sagt; byggene er ikke så «elastiske» som man kunne ønske.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Dynamiske bygg

– Et av de problemene vi ser i dag er at dagens bygg er så mye mer dynamiske, påpeker Holm.
– Ta for eksempel tre vel fungerende cellekontorer; etter et par år ønsker plutselig kunden å gjøre dette om til et kontorlandskap. Etter enda et par år ønskes arealet endret til møterom. Dette er alle inngrep som stiller krav til justeringer og endringer av den tekniske infrastrukturen i denne delen av bygningen. Det blir vår oppgave å tilfredsstille de endrede rammebetingelsene på en måte som gjør at kunden skal få oppfylt sine ønsker og bevare sin lojalitet til oss som leverandør. Samtidig har vi hele tiden våre egne – kundens – og myndighetenes mål, om å sørge for maksimal energioptimalisering i de aktuelle byggene.

Kommunikasjon

– For bransjen ser vi at involverte ingeniører, montører og service-teknikere er mer opptatt av å formidle informasjon om de ulike installasjoners duppeditter, enn anleggets faktiske funksjoner. Derfor må vi – og andre i bransjen – bli dyktigere på å formidle funksjonalitetens «glade budskap» med minst mulige tekniske implikasjoner. Kort sagt, vi må forenkle informasjonen til kunden – uten at effektiviteten blir skadelidende.

Samtidig må vi være nøkterne når vi utarbeider løsninger for ivaretakelse av kundens inneklima. Det er alltid et ønske om å «selge mest mulig» – men noen ganger er det viktig at kunden får presis det han behøver. Det sikrer oftest at kunden blir fornøyd – og ikke minst – lojal, poengterer Holm, og fortsetter: – Når vi er involvert i et nybygg så designer vi – og installerer – tekniske løsninger av optimal kvalitet i de enkelte tilfellene. Det som bekymrer meg er imidlertid at vi ikke alltid får ut den ønskede effekten i drift en av de løsningene vi har installert. I slike tilfeller er det lett å konkludere med at det tekniske anlegget ikke holder mål! Problemet er bare at anlegget kan være helt topp, men at driften ikke holder mål. Det er det samme med bilen din, påpeker Holm, – om den ikke får sine jevnlige servicer og oljeskift utført av kompetente mekanikere, kan du ikke forvente at bilen skal gå problemfritt i tohundre tusen kilometer.

Svake punkter.

Holm påpeker en viktig forutsetning for en velfungerende installasjon:
– Vi snakker om et todelt ansvar: GKs driftskompetanse og byggeierens driftskompetanse. I dette samspillet kan vi se flere svake ledd. Det avgjørende her er å løfte kompetanse i bransjen generelt, hos oss selv – og samtidig øke bevisstheten hos kunden. En viktig vei til forbedring på dette området begynner med den offentlige utdanningen innen de aktuelle fagområdene. Dette er en myndighetsoppgave som det er på tide at blir tatt på alvor, vi kan ikke løse alle behov gjennom våre bedriftsinterne opplæringsordninger. Det offentlige kan ikke ensidig styre bransjen med reguleringer og offentlige direktiver. Utøverne må samtidig løftes til et faglig nivå som kan ivareta myndighetenes intensjoner.

Følg oss på Facebook

GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, byggautomasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.