Vær oppmerksom og hold pusten!

Annonsørinnhold - Essenticon

Egen foreskrift for aerosolbeholdere fordrer godkjente sikkerhetsdatablader og etiketter med informasjon om farer og håndtering. Den første sprayboksen eller aerosolbeholder, som det heter på fagspråket, ble patentert allerede i 1927. Og det av den norske ingeniøren Erik Rotheim. Flasken ble også patentert i USA og senere solgt for billige 100.000 til et amerikansk selskap. Og … Continued

Egen foreskrift for aerosolbeholdere fordrer godkjente sikkerhetsdatablader og etiketter med informasjon om farer og håndtering.

Den første sprayboksen eller aerosolbeholder, som det heter på fagspråket, ble patentert allerede i 1927. Og det av den norske ingeniøren Erik Rotheim. Flasken ble også patentert i USA og senere solgt for billige 100.000 til et amerikansk selskap.

Og i dag bruker vi sprayflasker hjemme og på jobben, enten til vindusvasken eller WD-40 aka «verktøykasse på boks». Det er enkle produkter å bruke som ofte gir gode resultater.

Vårt program SafeUse kombinerer smarte IT løsninger med ekspertise innen toksikologi og regelverk.

SafeUse er et elektronisk styringsverktøy som blant annet inkluderer stoffkartotek, enkel og utvidet risikovurdering og miljøregnskap.

Kundesegmentet dekker et stort spekter av selskaper, fra noen av verdens største oljeselskaper, offshore selskaper og farmasøytisk industri til fylkes kommuner og annen industri i og utenfor Norge.

Helsefarlig innhold
Norge har en egen forskrift fra 1996 om aerosolbeholdere. Formålet er å sikre at aerosolbeholdere konstrueres, produseres, fylles, kontrolleres og merkes på en forsvarlig måte. Slik forbygges skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.

Noen produsenter anbefaler deg å holde pusten når du skal bruke slike aerosolflasker. Da de fleste produktene inneholder farlige konsentrerte kjemikalier og disse dusjes ut i lufta som vi puster inn. En trenger ikke å ha doktorgrad eller være lungelege for å forstå at det er helsefarlig. Et søk på nettet gir deg raskt en oversikt over konsekvenser på eksponering. Skremmende fakta!

Derfor er det greit å få kyndig hjelp. Og her kan Essenticon hjelpe deg! Teamet med erfarne personer har klassifisert aerosol produkter i 20 år og hjelper produsenter med å levere godkjente sikkerhetsdatablader og etiketter med informasjon om farer og håndtering.

TEAM enerWE – Essenticon AS

Essenticon AS er en ledende leverandør av programvare for kjemikaliestyring og dokumentasjon. Vårt program SafeUse kombinerer smarte IT løsninger med ekspertise innen toksikologi og regelverk.

SafeUse er et elektronisk styringsverktøy som blant annet inkluderer stoffkartotek, enkel og utvidet risikovurdering og miljøregnskap.

Kundesegmentet dekker et stort spekter av selskaper, fra noen av verdens største oljeselskaper, offshore selskaper og farmasøytisk industri til fylkes kommuner og annen industri i og utenfor Norge.

Essenticon

Essenticon AS er en ledende leverandør av programvare for kjemikaliestyring og dokumentasjon.

Vårt program SafeUse kombinerer smarte IT løsninger med ekspertise innen toksikologi og regelverk.

SafeUse er et elektronisk styringsverktøy som blant annet inkluderer stoffkartotek, enkel og utvidet risikovurdering og miljøregnskap.

Kundesegmentet dekker et stort spekter av selskaper, fra noen av verdens største oljeselskaper, offshore selskaper og farmasøytisk industri til fylkes kommuner og annen industri i og utenfor Norge.