Nye markeder for brannisolering

Annonsørinnhold - Beerenberg

Benarx har nylig blitt tildelt to viktige kontrakter i henholdsvis Portugal og Algerie.

– Det er første produktleveranse til begge disse landene, noe som er svært gledelig, sier Slavik Degtyarev, regional leder for Benarx.

Benarx-produktene har vært markedsledende innen passiv brannbeskyttelse på NCS (norsk kontinentalsokkel) i mer enn 10 år.

De siste årene har produktene fått gjennomslag innenfor andre markeder, særlig i Asia.

– Derfor er det oppløftende at vi nå også opplever gjennomslag både i Afrika og kontinentale Europa, sier Slavik Degtyarev.

Effektiv metode

Leveransen i Portugal består først og fremst av Benarx F Structure Panels og epoxy-kasser for å gi passiv brannbeskyttelse av LPG-tanker til Rubis Energia.

– Vi vil ta i bruk vår egenutviklede teknologi innen 3D-scanning for å utføre jobben med å måle opp flensene og tankene der vi skal utføre passiv brannbeskyttelse. Dette er en svært effektiv metode. Vi opplever at scanningsmetoden, i kombinasjon med produktenes egenskaper, har vært avgjørende for å få dette oppdraget, forteller Degtyarev.

Fleksible løsninger

Både Portugal og Algerie er nye markeder for Benarx-produktene, og i sistnevnte land er oppdraget innenfor nedstrømsaktiviteter på raffineri.

– Vi har her en algerisk samarbeidspartner i Travomed, som har spesialisert seg på tjenester innen passiv brannbeskyttelse og overflatebehandling. Dette har gitt umiddelbare resultater, og i dette prosjektet skal vi bruke våre fleksible løsninger innen epoxy-kasser som skal isolere flenser og ventiler, forteller Degtyarev.

Løsningen har allerede vakt positiv oppmerksomhet og det er potensiale for flere oppdrag til raffinerier i Algerie.

Beerenberg

Beerenberg-konsernet har i 40 år levert nyskapende serviceløsninger for olje- og gassindustrien.

Kunder, som hver på sitt felt er verdensledende, gir store utfordringer som må løses for at virksomheten kan gå rundt. Derfor sier vi i Beerenberg at vi gjør olje og gassvirksomhet mulig i røffe omgivelser.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper petroleumsindustrien noen skritt videre.
Beerenberg har samlet sine forretningsområder under enhetene Services og Benarx Solutions.