– 2016 ble et godt år for Veidekke

Veidekke passerte såvidt 30 milliarder i omsetning.

Veidekke økte omsetningen og passerte såvidt 30 milliarder kroner i 2016. Den endte på 30,1 milliarder kroner, en vekst på 23 prosent sammenlignet med året før. Resultat før skatt endte på 1,46 milliarder kroner, opp fra 1,04 milliarder i 2015. 

– 2016 ble et godt år for Veidekke. Vi rundet en ny milepæl med en totalomsetning på over 30 milliarder kroner i tillegg til at vi økte vårt resultat betydelig. God ordreinngang i entreprenørvirksomheten og rekordhøy boligproduksjon gjorde dette mulig, sier konsernsjef Arne Giske, i en pressemelding.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal endte på 8,7 milliarder kroner, mens resultatet før skatt ble 429 millioner kroner.

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet i fjerde kvartal var 6,9 på milliarder kroner, en økning på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Resultat før skatt endte på 185 millioner kroner. 

 Entreprenørvirksomhetene i Sverige og Danmark hadde resultatfremgang i kvartalet, mens resultatet i den norske entreprenørvirksomheten var svakere enn foregående år som følge av nedskrivinger i fire anleggskontrakter.

– Entreprenørvirksomhetene i alle tre land har høy aktivitet, men vi ser regionale forskjeller og merker sterk konkurransen om de store samferdselskontraktene, forteller Giske.

I eiendomsvirksomheten økte omsetningen til 1,3 milliarder kroner fra 575 millioner i fjerde kvartal 2015. Resultat før skatt var 226 på millioner kroner. Til sammen ble det solgt 417 boliger i kvartalet, inklusive felleseide prosjekter. Ved utgangen av året hadde Veidekke 2.422 boliger i produksjon.

– Boligsalget er høyt i våre hovedmarkeder og aktiviteten har vært historisk høy. Våre prosjekter har blitt godt mottatt, og i 2016 solgte vi boliger for 8,6 milliarder kroner, fortsetter Giske.

Omsetningen i Veidekkes industrivirksomhet var i fjerde kvartal 1,1 på milliard kroner. Resultat før skatt endte på 34 millioner kroner.