– 2017 vil også bli et godt år

Veidekke tror på fortsatt gode tider, men regner med at markedet flater litt ut neste år.

Veidekke presenterte i dag sin konjunkturrapport for mars 2017. Vekst.media var tilstede for å høre hvordan selskapet ser på markedet og fremtiden.

– Dette er egentlig en intern rapport som vi deler med alle, innledet konsernsjef Arne Giske med før han overlot ordet til direktøren for analyse, Kristoffer Eide Hoen. Han fortalte om et godt marked som trolig fortsetter fremgangen også i år.

Med en vekst på om lag 10 prosent, fortsatte det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet den sterke utviklingen i 2016. Veidekke anslår en fortsatt oppgang i bygg- og anleggsinvesteringene i 2017 og 2018, om enn noe svakere enn i 2016.

– I år og neste år venter vi et fortsatt godt marked selv om veksttakten vil avta. Vi forventer at boligmarkedet vil roe seg noe ned, ikke minst i Osloregionen. En konsekvens av at stadig flere boliger kommer i markedet, i kombinasjon med regulatoriske tiltak på etterspørselssiden, forklarer Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke.

For årene fremover forventer Veidekke en vekst i det norske markedet på om lag 6 prosent i 2017 og 4 prosent i 2018. Boligmarkedet vil fortsatt være en sentral driver, men sammen med offentlig initiert bygg- og anleggsvirksomhet.

Eide Hoen og Veidekke er imidlertid ikke helt sikre på at det faktisk vil flate ut i 2018. 

– Vi antyder vi at dette flater ut i 2018, men at alt står og faller med boligrapporten, sier Eide Hoen.

Han påpeker at de har et godt datagrunnlag for å uttale seg om 2017, men at de er mer usikre på 2018.

– Vi trodde ikke at boligmarkedet i Sverige kunne vokse mer. Det kunne det jo, sier Eide Hoen.

I mars 2015 og 2016 anslo Veidekke at det svenske boligmarkedet skulle stige med henholdsvis 3 og 5 prosent. Fasiten endte på hele 19 prosent, og det på tross av at prisene i Sveriges storbyer allerede er høyt priset.

På spørsmål fra Vekst.media om de tror at også Oslo og det norske markedet kan få en tilsvarende oppsving på tross av tidligere prisstigning, vil ikke Veidekke utelukke det.

– Vi ble overrasket i 2016 så det vil være naivt å tro at vi ikke kan bli overrasket også i 2017, sier Eide Hoen til Vekst.media.

Det bygges mye mer enn før, og Veidekke tror det vil påvirke etterspørselen etterhvert som de store prosjektene blir ferdige.

– Høy tilbudsside er svært sannsynlig. Vi har allerede lagt til grunn for at det får en viss effekt. Vi får håpe og tro at det bidrar til å stabilisere markedet, og ikke få det til  tippe over i den andre retningen, sier Eide Hoen.

Når Vekst.media spør om det bygges nok til at det vil dekke ut etterspørselen også i Oslo, svarer analysedirektøren bekreftende.

– Vi tror at dette er et marked der tilbud og etterspørsel vil møte hverandre, sier Eide Hoen.

Han peker videre på at den kraftige prisstigningen bare kan finne en begrenset forklaring i de fundamentale drivkreftene.

– Det er fristende å tro at investeringer var en del av utviklingen, sier Eide Hoen.

 

Det bygges for fullt i bransjen nå, men konkurransesituasjonen er tøff og kostnadene holde nede.

– Vi bygger nå like mange leiligheter som i 2007. Da var prisveksten 6,0 prosent. Nå er den 2,8 prosent. Det er i hvert fall ikke kostnadssiden som driver prisene opp, sier Eide Hoen.