2109 nye bygg- og anleggsselskaper

NUF-er er ikke lengre så populære i bygg- og anleggsbransjen.

Nye tall fra SSB viser at det i årets første kvartal ble startet 17559 selskaper. Av disse var 7.332 aksjeselskaper, mens 9.739 var enkeltpersonsforetak. I tillegg var det også 195 NUF-er (Norsk avdeling av utenlandsk foretak).

Bygg- og anleggsbransjen sto for 2.109 av disse selskapene, og av de var 1.063 aksjeselskaper mens 1.001 var enkeltpersonsforetak. I tillegg var det 37 NUF-selskaper, samt 1 ansvarlig selskap.

Når Vekst.media tar en titt på den historiske utviklingen av antall nyetableringer i bransjen, ser vi at det svinger ganske mye gjennom året, men at det totalt sett stiger jevnt og trutt.

Den sorte linjen viser totalt antall selskaper. Den blå viser antall aksjeselskaper, mens den grønne viser antall enkeltpersonsforetak. Den røde linjen viser NUF-selskapene, mens den lilla linjen viser antall ASA.

Når vi ser på utviklingen er det verdt å merke seg at NUF-selskaper har blitt mindre populære de siste årene. Fra 2008 til 2011 ble det etablert mellom 122 og 207 slike selskaper i bygg og anlegg hvert kvartal. Etter det har det falt betydelig, og det har ikke vært over hundre nyetablerte NUF-er siden høsten 2011.

Det er også langt mellom etableringene av allmenne aksjeselskaper (ASA). Sist det skjedde var i andre kvartal 2010.

Det svinger litt mellom når det etableres flere enkeltpersonsforetak enn aksjeselskap og når det er motsatt. Antallet har uansett holdt seg ganske stabilt siden 2012.