2,5 prosents økning i tilbud om studieplasser

NTNUs teknologiske fag topper listen over høyeste poengkrav for førstegangssøkere

NTNUs teknologiske fag topper listen over høyeste poengkrav for førstegangssøkere

I disse dager får 94 101 unge lovende nordmenn tilbud om studieplass, en økning på 2,5 prosent. 135 587 personer har i år søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 3 566 flere søkere enn i 2016, det vil si en økning på 2,7 prosent.

6 av 10 fikk førstevalget

Av de 134.330 søkerne til høyere utdanning gjennom Samordna opptak var 117.488 søkere kvalifisert, noe som er en økning på 4,4 prosent. Samordna Opptak melder at 80 prosent av de kvalifiserte søkerne fikk tilbud om studieplass, samt at 6 av 10 fikk tilbud på førstevalget innen studieplass.

Medisin høyest poengkrav, tett fulgt av industriell økonomi og teknologiledelse

Blant de vanskeligste studiene å komme inn på via ordinær kvote, troner medisinstudiet (førsteårsstudium og profesjonsstudium ved UIO, NTNU og UIB) øverst på listen, med poengkrav fra 66,2 til hele 68,5 (profesjonsstudiet i medisin ved UIO). Odontologi, psykologi og industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU fyller deretter resten listen over studieplasser med topp ti-poengkrav.

NTNU topper listen over høyeste poengkrav for førstegangssøkere

Det vanskeligste studiet å komme inn på med førstegangsvitnemål var nanoteknologi ved NTNU, og skolens øvrige studier ble en gjenganger på topp ti-listen:

  • NTNU Nanoteknologi 61
  • NTNU Medisin 60,8
  • UIO Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst 60,2
  • NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 59,6
  • NTNU Fysikk og matematikk 59,4
  • NTNU Kybernetikk og robotikk 59
  • UIB Medisin 58,8
  • UIO Medisin, Oslo, profesjonsstudium, vår 58,8
  • UIT Medisin 58,5
  • NTNU Datateknologi 57,2