Åpnet for 36.500 ny boliger i 2016

Det er en økning på hele 18 prosent.

SSB har i dag lagt frem nye tall for antall igangsettingstillatelser. De viser at antallet økte med 10 prosent fra november til desember i fjor.

– Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflatning siste måned, skriver SSB.

I løpet av hele fjoråret ble det gitt tillatelse til å sette igang med 36.500 nye boliger totalt. Det er en økning på hele 18 prosent.

For andre bygninger enn boliger, var veksten på 13 prosent fra november til desember. Det var den også på årsbasis. Totalt med det gitt tillatelse til bygging av 5,8 millioner kvadratmeter bruksareal til andre bygningstyper enn boliger.

Selv om det blir gitt igangsettingstillatelse, er ikke dette ensbetydende med at en bolig eller bygning blir bygd. det kan drøye ut i tid, eller prosjektet kan bli kansellert. Tallene viser imidlertid at det er en økning. Så gjenstår det å se om det gir utslag i boligprisene.