BetonmastHæhre kjøper anleggsgartnerfirma

Oppkjøpet tilfører 500 millioner kroner i omsetning.

BetonmastHæhre forteller i en pressemelding at de har inngått avtale om kjøp av Norges største anleggsgartnerselskap, Steen & Lund AS. Oppkjøpet tilfører 500 millioner kroner i omsetning, og styrker BetonmastHæhre som en av Norges største og mest komplette bygg- og eiendomsaktører.

– Anleggsgartner Steen & Lund vil komplettere vår virksomhet ytterligere, samtidig som vi ser mulige synergier både for Steen & Lund og for de øvrige selskapene i konsernet. Vi kjenner selskapet godt fra før gjennom samarbeid på flere prosjekter. Vi er sikre på at Steen & Lund vil fylle en god og viktig funksjon i det nye konsernet, sier Jørgen Evensen, Konsernsjef i BetonmastHæhre.

Avtalen, som innebærer at dagens eiere i Steen og Lund går inn på eiersiden i BetonmastHæhre, ble signert mandag morgen. Endelig avtale betinger en verifisert due diligence-prosess og samtykke fra Konkurransetilsynet.

– Steen og Lund har ambisiøse mål om videre vekst. Vi valgte å gripe muligheten som bød seg til å utvikle oss videre sammen Norges raskest voksende entreprenørselskap. Som en del av BetonmastHæhre-familien styrker vi mulighetene for å vokse samtidig som fremtiden for Steen & Lund blir mer spennende, forutsigbar og tryggere, sier administrerende direktør Pål Lund.

BetonmastHæhre blir etter gjennomføringen av fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen i april et av Norges største entreprenørkonsern innenfor bygg, anlegg og eiendom. Konsernet vil få over 2300 medarbeidere, og omsetningen i 2017 vil ligge på rundt 9 milliarder kroner.

Steen & Lund holder til i Lier, Sandefjord og Geilo. Selskapet utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg for private, offentlige, institusjoner, borettslag og næringsliv over hele Østlandet. Selskapene har rundt 200 ansatte, og forventer å omsette for 500 millioner kroner i 2017.