390 mil norsk vei skal få ny asfalt

Det dreier seg om 2,7 millioner tonn asfalt, som skal dekke 3.900 kilometer vei.

I år skal Vegvesenet og fylkeskommunene sørge for ny asfalt på en rekke norske veier. Strekningen tilsvarer avstanden fra Oslo til Rabat i Marokko.

Det dreier seg om 2,7 millioner tonn asfalt, som skal dekke 3.900 kilometer vei, og arbeidet starter når snøen er borte og telen er ute av bakken. Strekningen hadde tatt om lag 42 timer å kjøre uten stans. Både vei og gang- og sykkelveier skal få en etterlengtet behandling, opplyser Statens vegvesen.

Asfaltkontraktene har en samlet verdi på rundt 2,9 milliarder kroner, fordelt med 1,2 milliarder på riksveier og 1,7 milliarder på fylkesveier. Asfaltsesongen varierer litt fra landsdel til landsdel, men går i hovedsak fra mai til ut september.

– Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveier, alt fra stedvis lapping til reasfaltering. Litt asfalt på nybygde veier er også med i de 77 kontraktene som vi inngår med asfaltentreprenørene, sier sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen.

Og vis hensyn til folk som jobber på veien. De er der for din skyld, lyder Vegvesenets oppfordring.

(©NTB)