50 millioner til kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 50 millioner kroner i støtte som skal gå til infrastrukturen i norske kommuner som slår seg sammen. I alt 36 sammenslåtte kommuner har blitt tildelt støtte. Kommuner i Trøndelag som slår seg sammen får 19,5 millioner kroner. Vestfold-kommuner som slår seg sammen får 18,5 millioner, mens kommuner i Sunnfjord og … Continued

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 50 millioner kroner i støtte som skal gå til infrastrukturen i norske kommuner som slår seg sammen.

I alt 36 sammenslåtte kommuner har blitt tildelt støtte.

Kommuner i Trøndelag som slår seg sammen får 19,5 millioner kroner. Vestfold-kommuner som slår seg sammen får 18,5 millioner, mens kommuner i Sunnfjord og Asker kommune får 5 millioner kroner hver.

Sammenslåingen av kommunene Lindås, Radøy og Meland i Hordaland får 2 millioner kroner.

Tilskuddene går blant annet til digitalisering, utbedring av fylkesveier og planlegging av gang- og sykkelveier.

– Dette vil kunne bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som skal slå seg sammen. Bakgrunnen var at bedre infrastruktur legger til rette for og forsterker effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur, ifølge departementet.

Foto: Norges Bank