500 millioner til E39 i Sogn og Fjordane

Regjeringen setter av 500 millioner kroner til strekningen Myrmel-Lunde på E39 i Sogn og Fjordane.

Regjeringen setter av 500 millioner kroner til strekningen Myrmel-Lunde på E39 i Sogn og Fjordane i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029.

280 millioner er satt av i den første perioden og 220 millioner i den andre, skriver avisen Firda.

Strekningen er på 3,7 kilometer, der 1.060 meter skal gå i tunnel forbi Myrmel. I 2009 hadde strekningen en årsdøgnstrafikk på 2.550, av disse 13 prosent tunge kjøretøy.

Fra år 2000 til 2015 er det registrert tolv bilulykker med lettere personskade og tre MC-ulykker på strekningen. Ni av ulykkene er utforkjøringer, skriver avisen.

(©NTB)

Dette er kjent om NTP så langt:

 • Transportplanen en ramme på 928,7 milliarder kroner ifølge flere medier. Regjeringen opererer med rundt 1.000 milliarder (1 billion) kroner.
 • Det settes av rundt 16 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen, som skal stå klar i 2032.
 • Etter at den nye tunnelen er ferdig, skal også hele Intercity-triangelet på Østlandet være klart.
 • De borgerlige partiene gir også grønt lys til bygging av dobbeltspor på det ytre Intercity-triangelet helt til Lillehammer, Halden og Skien. Prislappen for dette er 52 milliarder kroner.
 • Det skal bygges dobbeltspor på Sørlandsbanen. Denne utbyggingen settes i sammenheng med planer om en sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, ifølge Fædrelandsvennen.
 • Ifølge NRK settes det av 3,6 milliarder kroner til Trønderbanen og Meråkerbanen, i en satsing der elektrifisering er hovedmoment.
 • Regjeringen vil bruke 6,5 milliarder kroner til elektrifisering av strekninger i Innlandet, bygging av nye godsterminaler og å bedre kapasiteten for godstransport.
 • Det blir også bygging av Ringeriksbanen. Prislappen er på om lag 20 milliarder kroner, ifølge Bergens Tidende.
 • Det blir dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle på Bergensbanen.
 • E8 i Ramsfjord bygges ut.
 • Det blir ny ringvei øst mellom Arna og Vågsbotn nord for Bergen, ny ferjefri E39 mellom Ådland og Svegatjørn, samt bygging av Sotrasambandet.
 • Bodø får en ny flyplass til nærmere 5 milliarder kroner. Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP.
 • Full utbygging av E18 i Akershus i NTP-perioden. Parsellen fra Lysaker til Strand og videre til Slependen påbegynnes i første periode og bygges videre fortløpende, ifølge Budstikka.
 • E18 mellom Retvet og Vinterbro er planlagt i første planperiode, ifølge Østlandets Blad. Den nye firefeltsveien gjennom Follo ble først foreslått bygd i 2024, men nå fremskyndes byggingen til å starte neste år.
 • Det er enighet om å bygge Stad skipstunnel, ifølge Bergens Tidende.
 • Bømlo får en ny fiskerihavn til 197 millioner. Fullfinansiering av prosjektet legges inn i andre halvdel av perioden, og kan realiseres etter 2024, ifølge Sysla.
 • 2 milliarder settes av til Møreaksen i den første seksårsperioden, og 6 milliarder i den andre, skriver Romsdals Budstikke. Møreaksen innebærer ferjefri E39 fra Ålesund via Molde til Kristiansund.
 • 6 milliarder kroner settes av til Fornebubanen. Dette er imidlertid bare halve kostnaden, og resten skal finansieres i Oslopakke 3.
 • 8,7 milliarder kroner skal brukes på den 150 kilometer lange Hålogalandsvegen. Byggestarten framskyndes med fem år, til 2018, ifølge NRK og Harstad Tidende.
 • 500 millioner kroner settes av til strekningen Myrmel-Lunde på E39 i Sogn og Fjordane, skriver Firda.
 • 1,6 milliarder kroner skal brukes til ombygging og sikring av E6 over Kvænangsfjellet i Troms, skriver Framtid i Nord.