592 bransjekonkurser i 2016

268 av selskapene omsatte for mer enn 1 million kroner.

Ifølge Regnskapstall.no er det nå 38.213 aktive norske selskaper innen bygg- og anleggsvirksomhet. 4332 av disse ble etablert i 2016. Samtidig ble det åpnet 592 konkurser i bransjen.

100 av disse konkursene var i enkeltpersonsforetak, og 20 av de var i såkalte NUF-selskaper, samt et delt ansvar. 471 av konkursene var i aksjeselskaper, og av disse var det 297 aksjeselskaper som var registrert med alt fra 1 til 83 ansatte.

De fleste konkursene var i små aksjeselskaper, men to av selskapene hadde over 100 millioner kroner i omsetning i 2015. 268 av selskapene omsatte for mer enn 1 million kroner, mens 103 hadde omsetning på under en million. De resterende selskapene har ikke oppført omsetningsbeløp for 2015.