60,3 prosent av bygg- og anleggsselskapene har ingen kvinner i styret

– At over 60 prosent av selskapene ikke har noen kvinnelige styremedlemmer er skremmende og alt for dårlig.

I anledning kvinnedagen onsdag 8. mars har Vekst.media tatt en titt på statistikken til bygg- og anleggsbransjens mange aksjeselskaper for å se hvordan det står til med kvinneandelen i styrerommet, samt at vi har sjekket hvorvidt selskapets styreleder og daglige leder er mann eller kvinne.

Ved hjelp av Regnskapstall.no har vi hentet ut 9671 aksjeselskaper som er kategorisert under bygg og anlegg. Dette er en blanding av enkeltstående aksjeselskap, samt datterselskaper av større konsern.

Av 9671 selskaper har 5827 selskaper null kvinnelige styremedlemmer. Det vil si at hele 60,3 prosent av selskapene ikke har en kvinnelig styrerepresentant.

– At over 60 prosent av selskapene ikke har noen kvinnelige styremedlemmer er skremmende og alt for dårlig, sier Kristine Kotte-Eriksen til Vekst.media.

Kristine Kotte-Eriksen er prosjektleder for She Conference som arrangeres på kvinnedagen. De jobber for å løfte frem kvinnelige gründere, ledere og investorer, og har nå samlet 1400 deltagere til sitt utsolgte She-arrangement på Folketeateret.

– Vi ønsker å inspirere og engasjere kvinner til å ta det neste steget på karrierestigen eller ut i egen virksomhet, sier Kotte-Eriksen.

Ser vi videre på tallene ser vi at 27,2 prosent har nøyaktig 50 prosent kvinnelige styremedlemmer, og 30 prosent har 50 prosent eller flere kvinner i styret. 1,5 prosent av selskapene har 100 prosent kvinner i styret.

– Jeg syns det er interessant at det er et så stort sprik. Det er helt sikkert mange som mener at det er vanskelig å få tak i kvinner til disse stillingene, men når så mye som 30 prosent av nesten 10.000 selskaper i denne næringen har 50 prosent eller flere kvinner i styrene sine, så er det ikke umulig. Som i mange andre mannsdominerte bransjer må det hardt og målrettet arbeid til for å bedre statistikken, sier Kotte-Eriksen.

Vi har også sett på hvorvidt det er mannlig eller kvinnelig styreleder og daglig leder i selskapet. Det har vi gjort ved å sjekke navnene opp mot kjente gutte- og jentenavn. Det er en teknikk som ikke er helt nøyaktig da det kan være vanskelig å avklare hvorvidt et utenlandsk navn er en mann eller kvinne, men den gir likevel en god indikasjon på hvordan det står til med kjønnsfordelingen.

Ved hjelp av denne metoden har Vekst.media kommet frem til at ca 2,9 prosent av selskapene har kvinnelig daglig leder, og at 4,0 prosent av selskapene har kvinnelig styreleder.

Det synes Kotte-Eriksen er lavt, selv om hun har forståelse for at det er slik i en mannsdominert bransje som bygg- og anleggsbransjen.

– Jeg kan se for meg at det er en generell utfordring for hele bransjen å få jenter til å søke studier som gir jobber innen bygg og anlegg, men kanskje er noe av nøkkelen nettopp å få flere synlige kvinnelige rollemodeller inn i toppledelsen og styrene for å snu trenden. For eksempel syns jeg Hege Schøyen Dillner i Veidekke gjør en god innsats her, og vi trenger flere, sier Kotte-Eriksen.

Hun mener det er en utfordring for bransjen, og at utviklingen går for sakte.

– Uten at jeg kan si så mye mer om resten av sammensetningen av styrene, så viser jo all forskning at det er direkte lønnsomt å ha et mangfold i styre, ledelse og blant selskapets ansatte. I norske AS er det generelt sett under 20 prosent kvinnelige styremedlemmer. Det syns jeg er utrolig lavt i utgangspunktet, og utviklingen har gått oppsiktsvekkende tregt. De siste ti årene har det ikke økt med mer enn tre prosent, og hvis utviklingen fortsetter i det tempoet vil det ta over hundre år før vi nærmer oss kjønnsbalanse i styrene til norske aksjeselskap, sier Kotte-Eriksen.