Er et menneskeliv offshore verdt mer enn et liv i bygg- og anlegg?

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør, enerWE AS. Diskuter saken i Facebook-gruppen for bygg- og anleggsbransjen. Ledere i bygg- og anleggsbransjen er skyld i at mange barn mister sin far eller mor. De ønsker av naturlige årsaker ikke bli sitert med navn og firma, men en leder sa følgende til meg: Vi tar jo HMS litt mer på … Continued

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør, enerWE AS.

Ledere i bygg- og anleggsbransjen er skyld i at mange barn mister sin far eller mor.

De ønsker av naturlige årsaker ikke bli sitert med navn og firma, men en leder sa følgende til meg:

Vi tar jo HMS litt mer på alvor når vi bygger for Statoil, for de er så nøye på dette. Statoil står med kikkert og iakttar om vi bruker verneutstyr og om vi forholder oss til avsperringer av områder.

Det lederen egentlig sier er at de kun bruker sikkerhetsbelte når de vet at politiet står langs veien og kontrollerer. De bruker ikke sikkerhetsbeltet fordi det redder liv. I bygg- og anleggsbransjen handler det om 9 liv hvert år.

Mye slurv i bygg- og anlegg gjør at 9 personer dør hvert år

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg – og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått, mener Arbeidstilsynet.

Forrige uke arrangerte vi Høydekonferansen, sikkert arbeid i høyden. Her samlet vi rundt 130 deltakere fra ulike bransjer for erfaringsdeling og motivasjon. Arbeidstilsynet holdt et foredrag der de bekrefter at bygg- og anleggsbransjen har mye å lære fra offshorebransjen.

Innenfor bygg- og anleggsbransjen er det veldig mye slurv, sa Arne Valaker i Arbeidstilsynet.

På scenen stod flere foredragsholdere som hadde opplevd dødsulykker i egen organisasjon.

Det er en klisje, men ett dødsfall er ett for mye.

9 dødsfall hvert eneste år er uakseptabelt.

Hvorfor betyr dødsulykker i bygg- og anleggsbransjen mindre enn i oljebransjen? 

I bygg- og anleggsbransjen får dødsulykkene en liten notis.

Tilsvarende så får dødsulykker i oljebransjen langt bredere dekning i landsdekkende media. Satt litt på spissen så får en  mindre alvorlig skade offshore like stor mediedekning som en dødsulykke i bygg- og anleggsbransjen.

Hvorfor mener riksdekkende media at et liv i bygg- og anleggsbransjen er mindre verdt enn i oljebransjen?

Rygge inn på parkeringsplass og holde i rekkverket

Det er lett å harselere med HMS-regimet i oljebransjen. Det er lett å latterliggjøre Statoil som har innført regler for å holde i rekkverket når man går i trapper på kontoret på Fornebu og Forus. Det er lett å latterliggjøre Schlumberger – en aktør i oljebransjen som har globale regler for å rygge inn på parkeringsplassen.

Samtidig er det vanskelig å forstå hvorfor bygg- og anleggsbransjen ikke ser mer mot det arbeidet som gjøres i oljebransjen. Kanskje et liv i bygg- og anleggsbransjen da ville bli mer verdsatt?

Du forstår mer alvoret på en plattform

Jeg hadde en gang en god samtale med Erik Wiig, en tidligere HMS-direktør i A/S Norske Shell. Han sa følgende:

Dersom vi får en stor gasseksplosjon på Draugen, så er er det umulig å rømme. Alle ute på plattformen sitter da i samme båt. Derfor er alle også ekstra opptatt av sikkerhet.

I bygg- og anleggsbransjen er det annerledes. Man har ikke hav rundt seg på alle kanter. På byggeplass kan man sette seg i en bil og kjøre hjem. Med mindre du er en av de ni som omkommer hvert år.

Lanseringen av VEKST.media

Den 19. oktober lanserte vi VEKST.media. Vi inviterte bygg- og anleggsbransjen til lunsj på et hotell i Oslo.

Da vi ankom hotellet måtte jeg krangle med konferanseansvarlig for å få dem til å ta sikkerhetsbriefen for forsamlingen med informasjon om nødutganger og brannalarm. Hotellet forstod ikke hvorfor det var nødvendig.

Vår kontaktperson ved hotellet sa følgende:

Vi pleier jo kun å ha sikkerhetsbrief når Statoil har arrangementer her.

Jeg håper vi kommer dit hen at hotellet sier:

 Vi pleier jo kun å ha sikkerhetsbrief når Statoil eller aktører fra bygg- og anleggsbransjen har arrangementer her.


Av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør, enerWE AS.