9 kommuner hedres for god bygg- og eiendomsforvaltning

KLP delte ut Fagprisen under årets IK-Bygg-konferanse på Lillestrøm.

Tirsdag delte KLP ut Fagprisen for god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning til ni kommuner.

– For å gjøre seg fortjent til Fagprisen må kommunen ha et politisk vedtak med mål og strategi for å ta vare på eiendommene. Vedtaket er viktig, fordi det viser at politikerne har sett og tatt sitt eieransvar, sa administrerende direktør Tore Tenold i KLP, i en pressemelding.

For å vinne prisen må kommunen også aktivt bruke IK-Bygg-systemet, og ha en handlingsplan klar når de ansatte avdekker feil og mangler. IK-Bygg er et digitalt system for internkontroll som hjelper kommunene med å holde eiendommer i god stand, både når det gjelder vedlikehold og sikkerhet.

– Dette digitale verktøyet sørger for enkel og god kommunikasjon mellom eier, forvalter og bruker av byggene. Kommunikasjon mellom disse er helt nødvendig for å få til en langsiktig, systematisk eiendomsforvaltning, sier Tenold.

Kommunene som får Fagprisen for 2016 er:

  • Sørum
  • Sør-Varanger
  • Re
  • Lørenskog
  • Nedre Eiker
  • Sauherad
  • Vestre Toten
  • Fet
  • Løten.

– Vinnerne har gjort en kjempeinnsats for å oppfylle kriteriene. Vi ser at når kommuner jobber systematisk med å ta vare på eiendommer, skjer det langt færre skader, og skadeomfanget blir mindre når noe skjer. Dette sparer kommunen for store kostnader.

Initiativtakere til Fagprisen er Direktoratet for byggkvalitet, Norsk Kommunalteknisk forening og KLP Skadeforsikring AS. Prisene ble delt ut under årets IK-Bygg-konferanse på Lillestrøm.