Advarer mot å korte ned garantitiden på nybygg

I dag har forbrukere som kjøper prosjekterte boliger fem års reklamasjonsrett ved feil på nybygde boliger. Dette gjør blant annet at entreprenøren må stille med en garanti som også sikrer forbrukeren dersom selskapet i mellomtiden går konkurs. Nå foreslår et offentlig utvalg at garantitiden kuttes ned fra fem til to år, og argumentet er at … Continued

I dag har forbrukere som kjøper prosjekterte boliger fem års reklamasjonsrett ved feil på nybygde boliger. Dette gjør blant annet at entreprenøren må stille med en garanti som også sikrer forbrukeren dersom selskapet i mellomtiden går konkurs.

Nå foreslår et offentlig utvalg at garantitiden kuttes ned fra fem til to år, og argumentet er at de fleste feil oppdages kort tid etter at man flytter inn. Forbrukerombudet er skeptisk til endringen:

– Selv om de fleste feil oppdages relativt raskt, finnes det unntak. Vår bekymring er de forbrukerne som vil kunne lide store tap ved at garantiordningen blir kortere, sier fungerende forbrukerombud Bente Øverli, i en pressemelding.

Entreprenører som utvalget har snakket med påpeker imidlertid at den lange garantitiden hindrer nye boligprosjekter fordi store pengebeløp bindes opp i nybygg i hele fem år etter overtakelsen.

Garantibeløpet er på 5 prosent av kjøpesummen. Utvalget diskuterte om den burde økes til 10 prosent, men dette forslaget fikk ikke flertall.

Forbrukerombudet mener også at nedkortet garantitid kan åpne markedet for mindre seriøse aktører.

– Store utbyggere med stødig økonomi har mulighet til å gi fem års garanti. De aktørene man kan slippe inn på markedet ved å gjøre garantien mindre omfattende og dermed rimeligere, kan være aktører med mindre stabil økonomi. Det er uheldig å svekke forbrukerbeskyttelsen for å gi slike aktører mulighet til å bygge bolig for forbrukerne, mener Bente Øverli.