AF Gruppen skal bygge for 400 millioner i Sverige

Lander kontrakt med Alecta pensjonsforsikring

AF Gruppen har skrevet kontrakt med Alecta pensjonsforsikring om oppføringen av et næringsbygg på ca. 20 000 kvm i bydelen Krokslätt i Mölndal. Kontorbygg har en størrelse på 8 etasjer med tilhørende garasjeanlegg under bakken. Bygget skal bygges sammen med Mektagonen, som er en eksisterende kontoreiendom som også omfatter hotell, treningsstudio og butikker.

Kontrakt på 400 millioner

Prosjektet har en kontraktsverdi på 400 millioner svenske kroner, inkludert leietakertilpasninger i eksisterende eiendom. Forventet byggestart er tredje kvartal 2017.

– Vi takker for tilliten fra Alecta pensjonsforsikring, og ser frem til å starte på et nytt prosjekt i en attraktiv del av Göteborg. Det er et viktig prosjekt for vår kommersielle virksomhet i Göteborg og for AF Gruppens vekststrategi i Sverige, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.