AF Gruppen bygger fjellhaller

Skal bygge for 140 millioner kroner.

AF Gruppen og Boliden Odda AS har inngått kontrakt om utbygging av deponihall 19 og 20 med tilhørende adkomsttunneler.  Til sammen skal AF Gruppen sprenge ut ca. 600.000 m3 fjell, samt utføre andre anleggstekniske- og bygningsmessige arbeider for å klargjøre deponiet.

Byggestart er planlagt i januar 2017 og entreprisen skal ferdigstilles sommeren 2019.

Avtalens verdi er anslått til 140 millioner.
– AF Gruppen er glad for å bli valgt av Boliden Odda til å utvide deponikapasiteten. I dette prosjektet kan vi benytte vår kompetanse og kapasitet innen bygging av tunneler og bergrom, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen, i en pressemelding.