AF Gruppen innstilt til kontrakt av Forsvarsbygg

Skal etablere et avskjermingsfelt rundt flystasjonen på Ørlandet.

AF Gruppen forteller i en pressemelding at de er innstilt av Forsvarsbygg som entreprenør for utførelse av Ytre perimeter på Ørlandet.

Arbeidene utføres ved Ørland flystasjon og består i hovedsak av etablering av et avskjermingsfelt rundt flystasjonen.

Arbeidet starter i mai 2017 med forventet ferdigstillelse i 2021. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 154 millioner kroner.

– Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har en pågående entreprise for Forsvarsbygg på Ørlandet og er godt fornøyd med at Forsvarsbygg valgte AF Gruppen til nok et prosjekt for utviklingen av Ørland flystasjon, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.