AF Gruppen omsatte for 2.662 millioner kroner i første kvartal

AF Gruppen forteller i en pressemelding at de øker oppdragsmengden og leverer et resultat de er godt fornøyd med i årets første kvartal. Omsetningen for 1. kvartal var 2.662 millioner kroner og resultat før skatt endte på 142 millioner kroner. AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Derfor inkluderes også tall … Continued

AF Gruppen forteller i en pressemelding at de øker oppdragsmengden og leverer et resultat de er godt fornøyd med i årets første kvartal.

Omsetningen for 1. kvartal var 2.662 millioner kroner og resultat før skatt endte på 142 millioner kroner.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Derfor inkluderes også tall fra underleverandørene i skadestatistikken. H-verdien for 1. kvartal var 1,1 (2,1), og det samlede sykefraværet for 1. kvartal var 3,5 prosent.

Avtalen om kjøp av 70 prosent av aksjene i Kanonaden Entreprenad AB ble gjennomført 9. februar 2017. Kanonaden Entreprenad AB med datterselskaper hadde i 2016 en omsetning på 708 svenske millioner, og 188 ansatte.

– AF Gruppen leverer et godt resultat for 1. kvartal. Økt oppdragsmengde med mange spennende kontrakter fra eksisterende og nye kunder gir en rekordhøy ordrereserve.

En milepæl i kvartalet har vært oppstart av Norges største anleggsprosjekt E18 Tvedestrand-Arendal. Dette er det første prosjektet i regi av Nye Veier, og prosjektet får høy oppmerksomet, ikke minst lokalt. Etter en rask og storstilt mobilisering av både prosjektorganisasjon og utstyr er anleggarbeidene nå i full drift.

Ved AF Miljøbase Vats utenfor Haugesund er aktiviteten større enn noensinne. Anlegget er spesialdesignet for kildesortering av utrangerte offshoreinstallasjoner. Dette er et eksempel på at miljømessig og sikker sanering av gamle installasjoner kan gjennomføres industrielt og effektivt.