AF Gruppen vant E18 Tvedestrand – Arendal

Dette er en av de største utbyggingskontraktene på vei i Norge noensinne.

Det statlige selskapet Nye Veier har nå tildelt sin første kontrakt, og den gikk til AF Gruppen. De får totalentreprisen for bygging av ny E18 Tvedestrand – Arendal. Kontrakten beløper seg til 3.076 milliarder norske kroner. Dette er en av de største utbyggingskontraktene på vei i Norge noensinne, skriver Nye Veier i en pressemelding.

– Det er historisk at Nye Veier signerer sin første totalentreprisekontrakt. Vi er glad for at det har vært stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess, og fått en bekreftelse på at Nye Veiers gjennomføringsmodell ender opp med kostnadseffektive og gode løsninger.  Tildelingen viser også at norske entreprenører er store nok til å både delta i og vinne slike konkurranser, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Kontrakten er en totalentreprise med prosjektering og utbygging. Konkurransen om bygging av E18 Tvedestrand-Arendal ble kunngjort 29. februar 2016. Ved fristens utløp 8. april var det kommet inn ti søkere. Fire tilbydere ble med videre i prosessen:

  • AF Gruppen Norge AS
  • Skanska Norge AS
  • NCC Construction AS
  • Hochtief Infra

– Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i teknisk utførelse, har vi oppnådd rasjonelle løsninger og lavere kostnader. Vi ser at markedet er modent for kontrakter i denne størrelsesorden. Ved å bygge ut hele strekningen på 23 km får vi tatt ut stordriftsfordeler gjennom blant annet mer effektiv massehåndtering, noe som gir lavere kostnader og lavere bompengeutgifter for trafikantene, sier Dahl Hovland.

Nye Veier forteller at de stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder HMS og samfunnsansvar.

– Får å øke sikkerheten i sprengningsarbeidene, krever vi bruk av elektroniske tennsatser. Det er krav til 50 prosent faglært arbeidskraft og syv prosent lærlinger i gjennomføringen av prosjektet. I tillegg søker vi et tett samarbeid med lokale skattemyndigheter, politiet og Arbeidstilsynet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi mener alt dette skal bidra til et godt arbeidsmiljø og seriøsitet, forklarer utbyggingssjef Tordis Vandeskog.

 

Kontrakten planlegges signert 16. desember. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i oktober 2019.

 

Les også: