AF Gruppen fikk storkontrakt med Nasjonalmuseet

Skal gjøre innvendig arbeid for 460 millioner kroner.

Statsbygg har gitt AF Gruppen kontrakt på entreprise K206 Innvendige arbeider 1, på det nye Nasjonalmuseet.

Entreprise K206 Innvendige arbeider 1, inneholder stort sett alt bygningsmessig arbeid som skal gjøres innvendig i Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum. Dette omfatter blant annet arbeider som: innvendige overflater av yttervegger, innervegger, foldevegger, tregulv eikeparkett, datagulv, ristgulv, betonggulv og gulvoverflater, himlinger, isolasjon, branntetting med mer, forteller AF Gruppen i en pressemelding.
Arbeidene starter våren 2017 med forventet ferdigstillelse sommeren 2019. Kontraktens verdi er anslått til ca. 460 millioner kroner

– AF Gruppen takker for utvist tillit med nok en kontrakt for Statsbygg på nytt nasjonalmuseum. Byggingen av Norges største kulturbygg er et viktig og krevende prosjekt som passer godt til AFs kompetanse og kapasitet, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad.

– Statsbygg setter pris på AFs deltakelse i konkurransen og ser frem til ytterligere samarbeid med AF, sier prosjektdirektør i nytt nasjonalmuseum, Statsbygg, Steinar Støre.