Analytikerne tror boligprisene fortsetter å synke, men frykter ikke krakk

Prisen på Obos-tilknyttede boliger har sunket 0,9 prosent den siste måneden.

Prisen på Obos-tilknyttede boliger har sunket 0,9 prosent den siste måneden, men ekspertene mener at det svake boligmarkedet vil stabilisere seg etter hvert.

Kvadratmeterprisen på Obos-leiligheter har sunket ytterligere i juli, viser tall konsernet offentliggjorde tirsdag. Om Obos-tallene gjenspeiler trenden i markedet, blir klart når boligpristallene fra Eiendom Norge kommer torsdag.

– Vi tror at boligprisene avtar med 0,1 prosent fra juni til juli, korrigert for sesongvariasjoner. Anslaget innebærer at prisfallet fortsetter, men at det ikke er like kraftig som det var i mai og juni, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB markets til NTB.

– Vi tror trenden vi har sett i det siste kommer til å fortsette: Et svakt Oslo-marked med fallende priser, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til NTB, og peker på at korreksjonen etter den kraftige prisstigningen i 2016 fortsetter.

Stort tilbud etter ferien

I juli var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 61.642 kroner, opplyser Obos. Det er 0,9 prosent lavere enn i juni. Så langt i 2017 har prisen på Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området falt med 2,9 prosent.

Også på landsbasis var det et prisfall. Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen var på 53.749 kroner i juli, noe som tilsvarer en nedgang på 1,0 prosent sammenlignet med juni. Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj uttaler at en mindre prisnedgang fra juni til juli var som forventet.

Utover høsten ser Bernhardsen for seg at markedet i hovedstaden fortsatt vil være svakt fordi det ligger mange boliger ute til salgs.

– Nå skal det nevnes at disse tallene er for juli, men min teori er at de som ikke fikk solgt boligen før sommeren, legger dem ut nå også, slik at det blir stor lagerbeholdning på markedet.

Ikke bekymret

Analytikeren er imidlertid ikke bekymret for et større boligkrakk i Oslo eller i landet for øvrig.

– De underliggende forholdene er ganske solide: lav arbeidsledighet, lav rente og den norske økonomien er i ferd med å hente seg inn etter oljenedturen. Det er litt av grunnen til at vi ikke frykter et bredt basert boligprisfall.

Det mener også Haugland i DNB markets.

– Det er en høy optimisme blant husholdningene, og lønnsveksten kommer til å ta seg opp fra fjoråret, det er faktorer som styrker oss i troen på at vi ikke ser starten på en langvarig og kraftig prisnedgang.

– Flatt de kommende årene

DNB Markets tror boligmarkedet vil ha en svak utvikling utover høsten.

– Men vi tror at når korreksjonen er unnagjort, vil prisnivået være flatt de neste årene.

Det begrunner sjeføkonomen blant annet med at boligbyggingen har tatt seg kraftig opp de siste årene, og at de boligene er på vei ut på markedet.

Får DNB Markets rett i sitt anslag, blir boligprisene i juli 5 prosent høyere i år enn i fjor. Til sammenligning var nivået i februar 13 prosent høyere enn det var i samme måned i 2016.

– Så årsveksten har tatt seg kraftig ned i løpet av våren og sommeren, sier Haugland.

Boligpristallet er utviklet av Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Det omfatter alle boliger som annonseres på Finn.no i løpet av en måned. Det utgjør rundt 70 prosent av alle boligene som blir solgt.

(©NTB)