Anbefalt bru er dobbelt så dyr som nytt løp i Oslofjordtunnelen

Statens Vegvesen overleverte i torsdag en tilleggsutredning om kryssing av Oslofjorden til Samferdselsdepartementet. De anbefaler å bygge en ny bru mellom Digerud og Sundbyåsen. Nå skal departementet vurdere utredningen i det videre arbeidet med valg av hovedløsning. – Vi skal nå vurdere anbefalingen fra Statens Vegvesen sammen med tidligere utredning og kvalitetssikring før vi konkluderer. Moderne og … Continued

Statens Vegvesen overleverte i torsdag en tilleggsutredning om kryssing av Oslofjorden til Samferdselsdepartementet. De anbefaler å bygge en ny bru mellom Digerud og Sundbyåsen. Nå skal departementet vurdere utredningen i det videre arbeidet med valg av hovedløsning.

– Vi skal nå vurdere anbefalingen fra Statens Vegvesen sammen med tidligere utredning og kvalitetssikring før vi konkluderer. Moderne og effektive transportløsninger for kryssing av Oslofjorden handler om å knytte sammen bo- og arbeidsregioner på begge sider av fjorden. Derfor må vi sørge for at den beste løsningen for en sikker og effektiv kryssing av fjorden blir valgt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

I utredningen anbefaler Statens Vegvesen bro over nordre Håøya, som vil gi kortest reisetid, er samfunnsøkonomisk lønnsom og gir redusert risiko og sårbarhet sammenlignet med tunnel. Den anbefalte løsningen er over dobbelt så dyr som nytt løp i Oslofjordtunnelen og har noe lengre utbyggingstid.

I tillegg til anbefalingen ble to andre konsepter vurdert. Utvidelse av dagens vei fra E6 Vassum-Verpen med nytt løp i Oslofjordtunnelen supplert med utvidelse til fire felt til kryss ved Krokodden og ny vei i seks-sju kilometer kortere trase med undersjøisk tunnel via Håøya.

Les også: Vegvesenet anbefaler ny bru over Oslofjorden