– Arbeidstakerne blir taperne av lange permitteringer

– De permitterte får mindre utbetalt i denne perioden og taper dermed lønn.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) utvidet permitteringsperioden fra 30 til 52 uker i fjor. Arbeidstakerne må ta støyten, viser ny rapport.

Etter at permitteringsperioden ble utvidet er flere arbeidsledige lenger, det fører ikke til at flere kommer i jobb og mange går ut hele permitteringsperioden før de søker nye jobber, om de blir sagt opp, skriver VG.

Onsdag publiserer Nav en rapport om hvordan endringene i permitteringsreglene har påvirket dem som blir permittert.

–De permitterte får mindre utbetalt i denne perioden og taper dermed lønn. Er man permittert over tid, kan dette føre til større økonomisk tap, man får hull i CV-en og det kan bli vanskeligere å komme i jobb igjen, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav. Han har vært med å utforme rapporten som konkluderer med at endringer i permitteringsperioden må gjøres med varsomhet.

Hauglie sier det er rom for forbedring i dagens system.

– Jeg vil derfor invitere partene i arbeidslivet til å bli med å gå gjennom permitteringsordningen for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen: Målet er at folk ikke går permitterte lenger enn nødvendig, sier hun.

(©NTB)