Betonmast bygger Tingvoll Økopark

Bygget skal stå klart i juni 2017

Betonmast Røsand har signert avtale på ombygging av Storlåven på Tingvoll gard til et nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter. Arbeidet er allerede startet opp og parken skal åpnes i Juli 2017. Det forteller Betonmast på sin hjemmeside.

Tingvoll Økopark skal tilby aktiviteter og opplevelser til barn, ungdom og familier som ønsker mer kunnskap om natur, dyr, mat, hagebruk og fornybar energi. Økoparken vil også være en arena for bedrifter som trenger inspirasjon og faglig påfyll for å fylle sine grønne målsettinger med innhold. Tingvoll Økopark vil bli en viktig reiselivssatsing i regionen. Møre og Romsdal fylkeskommune, Tingvoll kommune og Norsk senter for økologisk landbruk står bak etableringen.

Byggestart var November 2016 og bygget skal stå klart i juni 2017.