Betonmast mister storkontrakt

Mister oppdrag til en verdi av ca 200 millioner kroner.

I april signerte Betonmast samarbeidsavtale med Brunvold Strandgate om oppføring av boligbygg med 92 leiligheter i Brunvollkvartalet i Molde. Kontrakten hadde en verdi på ca 200 millioner kroner. Det skulle bygges et nytt boligbygg på ca 13.000 kvadratmeter med underliggende garasjeanlegg.

skriver Romsdal Budstikke at de ikke har blitt enige på noen viktige områder, og jobben overlates derfor til AF Kleive-Christie DA.

– Vi har avtalt og er omforent et sluttvederlag for utførte arbeider, og vil ønske Brunvoll Strandgata AS lykke til med prosjektet, sier daglig leder Eskild Røsand i Betonmast Røsand AS til Romsdals Budstikke.

Oppstart for prosjektet skal nå skje i løpet av november, og oppdraget har ifølge Estate en ny verdi på 220 millioner kroner.