Nå utgjør boligbebyggelse 41,5 prosent av storbyenes areal

Og 14,8 prosent av arealet brukes til veier.

Det er boligfeltene som dominerer på de store tettstedene i Norge. Det viser tall som SSB har lagt frem i dag. Andelen ligger på litt på mellom 41,5 og 44,5 prosent av det totale arealet, avhengig av størrelsen på tettstedet. Jo større tettsted, jo mindre andel går med til boligbebyggelse.

– Av boligbebyggelse er det den frittliggende småhusbebyggelsen som beslaglegger størst arealer, med omlag 85 prosent, mens mer konsentrert boligbebyggelse utgjør de resterende 15 prosentene, skriver SSB.

I storbyene med mer enn 100.000 innbyggere fordeler det seg slik:

  • Boligbebyggelse: 41,5 prosent
  • Næring og offentlig: 14,1 prosent
  • Vei: 14,8 prosent
  • Annen bebyggelse: 13,6 prosent
  • Skog: 6,2 prosent
  • Jordbruk: 4,0 prosent
  • Andre ubebygde områder: 5,7 prosent

Det varierer litt mellom storbyene Oslo, Fredrikstad/Sarpsborg, Drammen, Stavanger/Sandnes, Bergen og Trondheim, men alt i alt er det omtrent samme fordeling.

ArealbrukStorbyene

Ut fra tallene er det også åpenbart at storbyene har lite ubebygd areal til å eventuelt bygge mer på.

– Blant de største tettstedene har Drammen størst andel bebygd areal med omtrent 90 prosent. Minst utbygd er Bergen med 80 prosent, skriver SSB.

Litt overraskende er det kanskje at de to største byene har minst andel areal satt av til næringsbebyggelse.

– Fredrikstad/Sarpsborg har størst andel areal til næringsbebyggelse med 14 prosent. Bergen og Oslo har minst med henholdsvis 7 og 9 prosent, sier SSB.