– Boligmarkedet i 2017 har startet vesentlig mer forsiktig enn på mange år

Prisene sto stille i april.

Boligprisene i Norge steg 0,5 prosent i april, men justert for sesongvariasjoner var prisene uendret, viser nye tall fra Eiendom Norge.

Prisene er 10,7 prosent høyere enn for tolv måneder siden.

– Boligmarkedet i 2017 har startet vesentlig mer forsiktig enn på mange år. Utviklingen i april bekrefter den moderate trenden, og vi ser tegn til utflating i prisene over store deler av landet. Vi forventer at den moderate utviklingen vil fortsette også i månedene som kommer, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Påsken påvirket

På grunn av at påsken i år i sin helhet var i april ble det solgt vesentlig færre boliger sammenlignet med april 2016. Hittil i 2017 er det solgt 26.824 boliger, noe som er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

– Det har vært god aktivitet i boligmarkedet hittil i år selv om det samlet sett er en marginal nedgang i salget sammenlignet med i fjor, men det er fortsatt store regionale forskjeller. Mens det i Stavanger ble solgt hele 27,7 prosent flere boliger enn i 2016, var det i Oslo en nedgang på 10,9 prosent, forteller Dreyer.

Så langt i år er det lagt ut 31.090 boliger for salg i Norge. Det er en oppgang på 1,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Størst økning har det vært i Stavanger, der det er lagt ut 17,7 prosent flere boliger i markedet enn i 2016.

Økning i boliger til salgs

– Antall boliger til salgs har økt sammenlignet med i fjor, og spesielt i Oslo ser vi at tilbudssiden har økt markant til et nivå vi må tilbake til 2014–2015 for å finne. Årsakene er at det er lagt ut flere boliger for salg, flere boliger blir liggende i markedet etter første visningsrunde og at det nå bygges vesentlig flere nye boliger enn på mange år. Dessuten er etterspørselen noe redusert gjennom lavere befolkningsvekst og innstramminger i kredittilgangen for husholdningene, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i april 2017, mot 36 dager i april 2016. Av byene var det lavest salgstid i Oslo, med 14 dager, og lengst salgstid i Sandnes, med 74 dager.

Den sterkeste prisutviklingen i april hadde Akershus, der prisene økte med 1 prosent eller mer i alle områdene. Svakest prisutvikling hadde Ålesund, med en nedgang på 0,5 prosent.