Boligprisen ned 1,6 prosent, faller for andre måned på rad

Årets boligstatistikk fra Eiendom Norge bekrefter et lunkent taktskift i markedet.

Årets boligstatistikk fra Eiendom Norge er ute og bekrefter et lunkent taktskift i markedet, det fremkommer av Eiendom Norges nyhetsbrev, onsdag. Boligprisene i Norge sank med 1,6 prosent i juni 2017, sammenlignet med 1,1 prosent i mai. Dette er det største fallet i juni måned som er registrert i Norge.

-Boligmarkedet har de siste månedene vært gjennom et tydelig taktskift, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden. Det er grunn til å forvente en svakere pristrend i boligmarkedet også i månedene som kommer, men også i år vil det være store regionale forskjeller, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Nedgang i antall solgte boliger
I juni måned ble det solgt 9.563 boliger, noe som er 2,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor. Hittil i 2017 er det solgt 46.374 boliger, noe som er 0,1 prosent færre enn i 2016.

-Så langt i år har det vært god aktivitet i det meste av det norske boligmarkedet. Det har vært en nedgang i antall salg i Oslo-markedet, men i landet for øvrig er det solgt flere boliger enn i 2016, som var et år med høy aktivitet, sier Dreyer.

Flere ønsker å selge
I juni måned ble det lagt ut 10.745 boliger for salg i Norge, noe som er 17,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.  Så langt i år er det lagt ut 54.120 boliger for salg i Norge. Det er 7,0 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

-Det er vesentlig flere boliger ute for salg nå enn på samme tid i fjor, og gjennom hele juni måned har tilbudssiden økt mye, spesielt i Oslo. Økningen i Oslo skyldes blant annet at mange flere velger å selge boligen før de kjøper ny. Dette vil resultere i at mange boligselgere ikke vil få solgt boligen før ferien, noe som sannsynligvis vil bidra til en svakere prisutvikling de neste månedene, sier Dreyer.

Tid fra annonsert salg til kjøp er økende
Det tok i gjennomsnitt 32 dager å selge en bolig i juni 2017, mot 30 dager i juni 2016. Av byene var det lavest salgstid i Moss med 14 dager og lengst salgstid i Sandnes med 62 dager.

Oslo-prisene ned 3,1 prosent, Bærum opp 11,9

Den sterkeste prisutviklingen i juni hadde Tromsø og Bodø, hvor prisene steg med 0,2 prosent. Svakest prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 3,1 prosent.

12 måneders veksten er fortsatt sterk over store deler av Østlandet, men dette vil justere seg til mer moderate nivåer utover høsten. Sterkest 12 måneders vekst har Bærum med en oppgang på 11,9 prosent, svakest utvikling hadde Haugesund med en nedgang på 0,2 prosent.

Regionale forskjeller utjevnes
-De regionale forskjellene i 12 måneders veksten er i ferd med å bli vesentlig mindre. Samtidig oppleves markedene veldig ulikt. Oslo-markedet er langt svakere enn landet forøvrig, som eksempel opplever byer som Tromsø, Trondheim og Stavanger et velfungerende og godt boligmarked, sier Dreyer.

Prisendring i Norges største byer i juni (siste 12 måneder i parentes):

  • Oslo: -3,1% (+11,5%)
  • Bergen: -1,6% (+1,1%)
  • Trondheim: -0,1% (+5,9%)
  • Tromsø: +0,2 % (+5,4%)
  • Stavanger: -0,8% (+1,3%)
  • Kristiansand: -0,9% (+1,2%)

Forventer videre prisnedgang i Oslo
-Det er ikke overraskende at Oslo får en periode med priskorreksjon, etter en vekst på over 40 prosent på litt over to år. Nedgangen kommer primært som konsekvens av innstramminger i kreditt tilgangen og økt tilbudsside gjennom blant annet høyere boligbygging, som videre forsterkes av usikkerheten i markedet. Dette vil nok prege markedet utover i 2017, men markedet vil normalisere seg etter hvert, sier Dreyer.

-Boligmarkedet er politikk. Det tydelige skiftet i markedet kan langt på vei forklares med endringen i boliglånsforskriften, noe som har vesentlig forsterket den endringen vi forventet at boligmarkedet ville få i 2017. På den bakgrunn er det nødvendig å justere prognosene for 2017 fra 9-11 prosent til 5-6 prosent, avslutter Dreyer.