Boligprisen steg med 2,7 prosent i fjerde kvartal

I Oslo var prisveksten på hele 5,2 prosent.

Årets fjerde kvartal er vanligvis et rolig kvartal for boligprisene, men 2016 var ikke et normalt år. Nye tall fra SSB viser at boligprisene steg med 2,7 prosent i fjorårets siste kvartal. På årsbasis fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016 var prisstigningen på 10,1 prosent.

– Boligprisene i Oslo og Akershus økte mest, med respektive 5,2 og 4,7 prosent fra 3.til 4. kvartal 2016. Nord-Norge er også blant regionene med høyest vekst i boligprisene, med 3,8 prosent økning fra 3. kvartal. Stavanger og Bergen hadde en økning på 2,6 og 3,0 prosent, mens prisene på boliger i Trondheim ble 1,9 prosent dyrere i 4. kvartal, skriver SSB.

For 2016 som helhet var prisene i snitt 7,1 prosent høyere enn i 2015. Størst var prisøkningen i Oslo og Bærum med hele 15,5 prosent, og der steg blokkleilighetene med hele 17,0 prosent.

I Stavanger falt prisene i snitt med 5,9 prosent fra 2015 til 2016.

Sted 3. – 4. kvartal 4. kvartal 2015 – 2016
Hele landet 2,7% 10,1%
Stavanger 5,2% 21,7%
Bergen 3,0% 3,2%
Trondheim 1,9% 9,1%
Stavanger 2,6% 0,4%
Akershus utenom Bærum 4,7% 14,3%
Sør-Østlandet 2,4% 9,5%
Hedmark og Oppland -0,2% 6,6%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,0% 0,1%
Vestlandet utenom Bergen -0,6% 4,6%
Trøndelag utenom Trondheim 1,6% 6,0%
Nord-Norge 3,8% 11,7%