Boligprisene ned 0,4 prosent i andre kvartal

Nedgangen har vært størst i Oslo-området

Nedgangen er som forventet størst i Oslo-området

Boligprisene hadde størst nedgang i Oslo med Bærum samt i Agder og Rogaland utenom Stavanger, henholdsvis 1,5 og 1,4 prosent, viser prisindeksen for brukte boliger. De andre storbyene hadde derimot prisvekst. I Stavanger økte prisene mest, med 1,3 prosent, mens økningen i Bergen og Trondheim var på respektive 0,5 og 0,1 prosent, det skriver SSB i en pressemelding.

Mens prisen på småhus steg med 0,4 prosent i 2. kvartal, ble blokkleiligheter og eneboliger henholdsvis 1,7 og 1,0 prosent billigere, når man justerer for sesongsvingninger.

Svakere årsvekst i Oslo-regionen

Etter en rekordhøy årsvekst i hovedstaden, på over 20 prosent i 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017, var årsveksten for 2. kvartal 13,0 prosent. Akershus har nest størst vekst fra samme kvartal i fjor med 12,4 prosent. Den svakeste prisveksten finner man i Agder og Rogaland og i Trøndelag utenom regionenes storbyer, med 0,2 og 1,9 prosent.

Blokkleiligheter har økt mest i pris på ett år

Det er prisene på blokkleiligheter som har steget mest, med 9,7 prosent det siste året. I Akershus utenom Bærum økte prisene på blokkleiligheter med 15,0 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor, mens de i Hedmark og Oppland og i Oslo og Bærum økte med henholdsvis 13,1 og 12,4 prosent.

Prisoppgangen for småhus og eneboliger har vært på henholdsvis 7,4 og 5,5 prosent siden 2. kvartal 2016.