Boligprisene i Oslo og Bærum opp over 20 prosent siste år

Boligprisene økte mest i Akershus og Oslo.

Prisene på brukte boliger stiger i alle regioner ved inngangen til 2017. Det siste året er det absolutt størst prisøkning i Oslo og Bærum, hele 21 prosent.

I gjennomsnitt over hele landet steg prisene med 1,9 prosent i første kvartal, melder Statistisk sentralbyrå. Fremdeles er veksten sterkest i hovedstadsområdet, viser sesongjusterte tall.

Mens prisen på blokkleiligheter steg med 2,5 prosent i årets første kvartal, ble eneboliger og småhus 1,8 prosent dyrere.

Boligprisene økte mest i Akershus og Oslo, med henholdsvis 3,8 og 3,0 prosent. Av storbyene var det Bergen som hadde svakest prisvekst i første kvartal med 0,2 prosent. I landets nordligste fylker var prisene tilnærmet uendret i denne perioden.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det altså størst prisøkning på bruktboliger i Oslo og Bærum med 21 prosent. Deretter følger resten av Akershus med 16 prosent og Hedmark og Oppland med 10,3 prosent. Den svakeste prisveksten finner vi på Vestlandet utenom Bergen med 1,8 prosent.