Boligprisene steg sesongjustert med 0,3 prosent i mars

Boligprisene er nå 11,7 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Boligprisene steg 0,3 prosent i mars etter sesongkorreksjoner, viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 11,7 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Boligprisene i mars steg nominelt med 0,7 prosent. Justert for sesongkorreksjoner steg prisene 0,7 prosent, viser tallene fra Eiendom Norge.

– Boligprisene har i mars og gjennom hele første kvartal hatt en mer moderat utvikling enn vi hadde i store deler av 2016. Selv om det er for tidlig å konkludere med at vi er inne i et trendskifte, så ser vi tydelig en mer dempet prisutvikling, spesielt i Oslo, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 8.046 bruktboliger sist måned, en oppgang på 22,9 prosent sammenlignet med mars 2016. I mars ble det lagt ut 9.691 boliger for salg i Norge, noe som er 35 prosent flere enn i mars 2016. Mye av denne økningen kan forklares av påskeeffekten, mener Eiendom Norge. Hittil i år er det lagt ut 12,8 prosent flere boliger for salg i Norge enn på samme tid i fjor.

– Det er kommet mange nye boliger for salg i løpet av måneden, og akkumulert for første kvartal er antall boliger lagt ut for salg noe høyere enn i toppåret 2015. Størst økning i mars av de store byene har vi i Stavanger og Oslo, sier Dreyer.

I snitt tok det 34 dager å selge en bolig i mars i år, mot 37 dager i mars i fjor. Lavest salgstid i byene var det i Drammen, der det i gjennomsnitt tok 12 dager å selge en bolig. Lengst tid var det i Haugesund med 76 dager.

Den sterkeste prisutviklingen i mars hadde Bærum med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest prisutvikling hadde Ålesund med en nedgang på 0,2 prosent.