Boligprodusentene: Snart balanse i boligmarkedet

– Ser vi på Norge under ett, nærmer vi oss nå en balanse mellom tilbud og etterspørsel etter nye boliger.

Igangsettingen av nye boliger har vært så stor det siste året at vi nærmer oss en balanse mellom tilbud og etterspørsel, fastslår Boligprodusentenes Forening.

– De siste tolv månedene er det igangsatt i overkant av 33.000 nye boliger. Ser vi på Norge under ett, nærmer vi oss nå en balanse mellom tilbud og etterspørsel etter nye boliger. Lavere innvandring fører til lavere befolkningsvekst, som igjen fører til et lavere boligbehov. Det er dog noen regionale forskjeller som gjør at boligbyggingen må opp i enkelte fylker, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Han sier det har vært økning i både salg og igangsetting i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Den største økningen ser man på igangsettingen, ikke minst fordi påsken var i mars i 2016, mens den i år var i april.

Etter årets tre første måneder ligger salget 3 prosent over fjoråret, mens igangsettingen har vokst med hele 37 prosent så langt i år.

Salget av småhus var i første kvartal hele 45 prosent over samme kvartal i fjor. Leilighetssalget ligger 7 prosent under, og salget av eneboliger ligger 4 prosent under. Det siste året har det vært en vekst i salget av leiligheter og småhus på 24 prosent, mens salget av eneboliger er uendret.

Igangsettingen av leiligheter har økt med hele 62 prosent i første kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Igangsettingen av småhus har økt med 43 prosent, og med 3 prosent for eneboliger.

– Boligbyggingen ligger nå på et rekordhøyt nivå, men det er viktig at vi holder oss på dette nivået for å holde boligprisveksten under kontroll, sier Jæger.

(©NTB)