Buskerud krever flere sikkerhetstiltak når Oslofjordtunnelen åpner

Det settes opp passasjerferge over Oslofjorden så lenge tunnelen er stengt.

Det settes opp passasjerferge over Oslofjorden så lenge tunnelen er stengt. Buskerud fylke krever flere sikringstiltak når tunnelen åpner igjen.

Det kom fram på hastemøtet mellom Statens vegvesen, fylkesordførerne i Buskerud og Oslo og Akershus og lokale ordførere tirsdag ettermiddag. Veidirektør Terje Moe Gustavsen stilte selv på møtet.

– Han bekreftet klart at han har ansvaret for sikkerheten på veiene og i tunneler, og at veivesenet jobber med å finne raske løsninger. De skal også komme tilbake med løsninger også på lengre sikt, sier Buskeruds fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Brannbil og skanner

Tunnelen er stengt på ubestemt tid etter lastebilbrannen fredag, og fra og med onsdag morgen blir det altså satt inn passasjerferge mellom Drøbak og Hurum til tunnelen åpner igjen. Innen da mener Ryberg at flere ekstra sikkerhetstiltak må være på plass:

  • Tung bergingsbil og brannbil må alltid være på plass ved tunnelløpet.
  • Det må settes opp skannere som kan avslører varmgang i motorene til kjøretøyene. Bare feilfrie biler må få kjøre inn i tunnelen.

– Det er tunge kjøretøy som står for hoveddelen av trafikkstansene og brannene i tunnelen. Dette må det gjøres noe med, påpeker Ryberg.

Bruke bompenger?

Han fortalte også veidirektøren hvor han skal finne penger til dette. Han viser til at bilistene har betalt mer i bompenger enn det det kostet å nedbetale tunnelen. Dermed står det ifølge Ryberg nå om lag 240 millioner kroner på konto som kan brukes til dette.

– Ingenting ville være bedre enn å bruke pengene til trafikksikkerhetstiltak, mener han.

Fylkesordfører Anette Solli i Oslo og Akershus sa før møtet at hun ønsket forsikringer om sikkerheten også med en eventuell ny tunnel. Brannen fredag hadde svært mange likhetstrekk med en tilsvarende brann i 2011, har Statens havarikommisjon for transport slått fast.

– Man må spørre seg om man må påregne at dette vil skje igjen, sier hun til NTB.

Det er delte meninger om det bør bygges nytt tunnelløp eller om det skal bygges bro i stedet. Flere partier vil avklare dette i forbindelse med at Nasjonal Transportplan behandles på Stortinget i juni.

Oslofjordtunnelen er brattere enn EUs tunneldirektiv tillater, men direktivet åpner for andre tiltak som kompenserer for dette.

(©NTB)