– For bygg- og anleggsbransjen er det en ganske stor reise

Når bransjen ikke fornyer seg kommer plutselig andre aktører og endrer spillereglene.

Torsdag i forrige uke arrangerte Uni4 Agresso et miniseminar om digitalisering. Der viste de blant annet frem sin kommende smarte digitale assistent Wanda som lar brukere på f.eks. byggeplasser ordne alt fra utlegg og skjemaer ved å chatte med en smartbot. Den skal etter planen komme en gang i løpet av våren 2017.

På seminaret kom også IT-direktør Jo Mortensen i Skanska. Han hadde noen interessante perspektiver på hvordan det sto til med digitaliseringen i bygg- og anleggsbransjen.

– Digitalteknologi har kommet ganske langt ned på listen hos oss, ganske lenge.  Når bransjen ikke fornyer seg kommer plutselig andre aktører og endrer spillereglene, sier Mortensen.

Han poengterte at det ikke nødvendigvis var så naturlig for denne bransjen å være langt fremme på digitalisering.

– Vi lever av å bygge infrastruktur som moderne teknologi er helt avhengig av. Når du står og jobber med et tak som lekker er det ikke naturlig å dra frem en PC, sier Mortensen.

Samtidig er det ingen tvil om at bransjen har mye å hente på å digitalisere større deler av arbeidsprosessen, samt samle inn mer data om hva som skjer på prosjektene.

– I vår bransje er det prosjektene som er gull. Det er der verdiskapingen vår skje, sier Mortensen.

– Vi bærer dessverre timelistene våre rundt i brune konvolutter. Men for en del av fagarbeiderne våre har vi satt strøm på den prosessen, Vi har nå automatisert flyten hele veien inn slik at timene gjenspeiles direkte på lønnsslippen, sier Mortensen.

Dette gjorde hverdagen lettere for de ansatte, og det ga Skanska raskere og bedre kontroll over kostnadene. Det var en gevinst i seg selv, men Mortensen ser et større potensiale i å utnytte datagrunnlaget bedre.

– Vi fikk ut en effektiviseringsgevinst, men i neste omgang kan vi bruke det datagrunnlaget når vi skal prise nye tjenester. Eller vi kan sette maskinlæring på det for å se om vi har en effektiv prosess, sier Mortensen.

Når Vekst.media spør Mortensen etter foredraget, fremhever han at det er en stor utfordring at datagrunnlaget fortsatt er for dårlig. Han påpeker at hvis de hadde fått in mer strukturert datagrunnlag om hva som skjer når i et prosjekt, så ville det kunne gitt raskere og mer effektive gjennomføringer, samt at det ville gitt et bedre grunnlag for å utarbeide tilbud på de store anbudsprosjektene.

– For bygg- og anleggsbransjen er det en ganske stor reise, sier Mortensen.