Byggenæringen tror på fremtiden, men trenger flere folk

Den store utfordringen er å få tak i kvalifiserte arbeidstakere, og veksten stoppes i mange bedrifter fordi de ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft.

Årets konjunkturbarometer fra Byggenæringens Landsforening (BNL) viser at bedriftene er mer positive i år enn i fjor, og flere skal ansette.

Den store utfordringen er å få tak i kvalifiserte arbeidstakere, og veksten stoppes i mange bedrifter fordi de ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft.

I alt 40 prosent av bedriftene skal ansette arbeidere i år, og halvparten skal ta inn lærlinger. BNL skriver at det er første gang så mange bedrifter svarer at de skal ansette som i dette siste barometeret.

Det som bekymrer er at det er såpass mange som 36 prosent av bedriftene som sliter med å få tak i fagarbeidere. Fafo har anslått et behov på 7.000 til 8.000 nye fagarbeidere per år fram til 2030.

Landsforeningen mener terskelverdien for lærlingeklausulen reverseres til 500.000 slik at også små og mellomstore bedrifter får krav om lærlinger.

Fortsatt er det kystfylkene generelt og Rogaland spesielt som skiller seg negativt ut på de fleste målene. Innlandsfylkene ser ut til å stabilisere seg etter et lite comeback i 2015, mens Telemark ikke har fortsatt det som kunne se ut som en negativ trend siste årene.

Det er en markant vekst i bedrifter som tror at 2017 blir bedre enn året før. For første gang siden 2013 er det nå flere som tror det blir bedre enn som tror på en uendret markedssituasjon.

Flere bedrifter forventer et resultat med overskudd mellom 3 og 6 prosent i år i forhold til i fjor, og litt færre forventer å gå med underskudd.

(©NTB)